Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma

Akreditováno:

MSMT-1161/2024-23-6

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

30. července 2024

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích dle § 22 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o kombinovanou formu výuky. Online výuka proběhne přes Google Meet. Prezenční výuka bude probíhat v Jahodovce - Profesním institutu,  Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání.

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb.

Čtěte více zde: Asistentem pedagoga se může stát každý se základním i vysokoškolským vzděláním!

Délka kurzu

Celkově vzdělávací program zahrnuje 121 hodin výuky, 81 hodin přímé výuky (35 hodin online a 47 hodin prezenčně), 40 hodin pedagogické praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Harmonogram kurzu je v přípravách. Kurz bude probíhat čtvrtek, pátek, sobota.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
99
Pro veřejnost
9300 Kč

Obchodní podmínky pro kvalifikační kurz „Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích-kombinovaná forma“

Obchodní podmínky AP kombi

V ceně kurzovného je zahrnut 1 závazný termín závěrečné zkoušky. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Program

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretickou a praktickou přípravu pro činnost tohoto asistenta pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. Absolvent získá příslušnou kvalifikaci a bude připraven zabezpečovat podpůrnou sociální a edukační činnost u všech věkových kategorií žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Základní kompetence dosažené vzděláváním - absolvent kurzu:

 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil),
 • Orientace v systému a organizaci školy,
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy,
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy,
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech,
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.),
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka,
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi,
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy,
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením,
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 29
 • Čec

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 30
 • Čec

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet