Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Strategické řízení školy - DISTANČNÍ FORMA (asynchronní)

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Účastníci kurzu se v jednotlivých krocích seznámí s konkrétními postupy a metodami uplatňovanými v průběhu procesu strategického řízení, včetně organizačního zajištění procesu i řízení změn. Rovněž budou mít příležitost k diskusi příkladů z praxe.

  • Začátek kurzu: 22. ledna 2021
  • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

  • Začátek kurzu: 29. ledna 2021
  • Cena od: 7900 Kč
Více informací

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin (13. - 15. 2. 2021 a 20. - 21. 2. 2021)

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství ve virtuálním prostředí. Účastník se mimo jiné seznámí s charakteristikami krize a krizové intervence, se zásadami e-mailu a chatu, s možnostmi a limity těchto služeb.

  • Začátek kurzu: 13. února 2021
  • Cena od: 7400 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.