Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz poskytuje základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace se zaměřením na skupiny dětí a mládeže.

 • Začátek kurzu: 10. října 2022
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Začátek kurzu: 7. října 2022
 • Cena od: 6950 Kč
Více informací

Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz pro pomáhající pracovníky zaměřený na sebevraždy a sebedestrukce u dětí.

 • Začátek kurzu: 17. října 2022
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí vhled do základních potřeb a nároků klientů s psychiatrickou diagnózou, nedílnou součástí jsou praktické ukázky bezpečné komunikace.

 • Začátek kurzu: 18. října 2022
 • Cena od: 2400 Kč
Více informací

Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz, který účastníky vede k získání nových vědomostí v oblasti práce se žáky s dominantní poruchou chování a emocí, ale také k zamyšlení nad zaujímanými postoji učitelů a spolužáků těchto dětí.

 • Začátek kurzu: 26. října 2022
 • Cena od: 2250 Kč
Více informací

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi - HYBRIDNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je koncipován jako úvod do základů adiktologie a poradenství s důrazem na základní bio-psycho-socio-spirituální model přístupu ke klientovi a multidisciplinární podstatu oboru.

 • Začátek kurzu: 27. října 2022
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.