Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

  • Začátek kurzu: 24. září 2021
  • Cena od: 7900 Kč
Více informací

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • Začátek kurzu: 8. října 2021
  • Cena od: 6750 Kč
Více informací

Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství v online chatovém prostředí. Účastníci se seznámí se zásadami a principy chatu, jeho možnostmi a limity, typologií kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce, technickými možnostmi apod.

  • Začátek kurzu: 25. června 2021
  • Cena od: 4500 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

  • Začátek kurzu: 1. října 2021
  • Cena od: 7900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.