Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma

Kvalifikační kurzy

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích dle § 22 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 • Začátek kurzu: 30. července 2024
 • Cena od: 9300 Kč
Více informací

Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma

Kvalifikační kurzy

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.

 • Začátek kurzu: 13. září 2024
 • Cena od: 9300 Kč
Více informací

Psychiatrické minimum v kontextu přímé práce s klienty sociálních služeb

Vzdělávací program se zaměřuje na předání stěžejních poznatků z oblasti psychiatrie, psychopatologie a duševních poruch, jež lze kumulativně shrnout pod označení „Psychiatrické minimum“.

 • Začátek kurzu: 13. září 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Telefonická krizová intervence

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence a s jejich aplikací v telefonickém kontaktu.

 • Začátek kurzu: 19. září 2024
 • Cena od: 17400 Kč
Více informací

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

 • Začátek kurzu: 21. září 2024
 • Cena od: 11800 Kč
Více informací

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma (BRNO)

Kvalifikační kurzy

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • Začátek kurzu: 25. září 2024
 • Cena od: 9300 Kč
Více informací

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Začátek kurzu: 2. října 2024
 • Cena od: 7200 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, ředitele škol, asistenty logopeda, pracovníky v sociálních službách a další specializované kurzy reflektující společensky důležitá témata v oblasti prevence bezpečnostních a sociálně rizikových jevů. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách, pedagogické pracovníky a příslušníky a zaměstnance státních i nestátních bezpečnostních složek. Naší prioritou je propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované odbornými lektory Profesního institutu.

Reagujeme na poptávku a trendy vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb, potřeb pedagogických pracovníků a aktuální výzvy v oblasti prevence a zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Máme akreditace u MPSV, MŠMT a MVČR. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci, prevenci, bezpečnosti a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme aktuálnost, profesionalitu a kvalitu našeho vzdělávání.