Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

 • Začátek kurzu: 25. února 2020
 • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPOD. Účastníci získají vhled do průběhu trestního řízení očima dítěte a rozšíří si vědomosti v metodách sociální

 • Začátek kurzu: 27. února 2020
 • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

FUNDRAISING pro neziskové organizace

Tento interaktivní kurz je zaměřen na oblast dárcovství. V jeho rámci se účastníci zorientují ve fundraisingových metodách a konceptu fundraisingu jako dlouhodobé a systematické činnosti organizace.

 • Začátek kurzu: 3. března 2020
 • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

 • Začátek kurzu: 24. března 2020
 • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci získají vhled do diagnóz uživatelů služby a pravidel péče o osoby s Alzheimerovou chorobou. Seznámí se se způsoby komunikace s cílovou skupinou a s doporučenou komplexní péči o ni. Získají informace o metodách preterapie a reminiscence.

 • Začátek kurzu: 19. března 2020
 • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 15. května 2020
 • Cena od: 5 000 Kč
Více informací

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPOD. Účastníci získají vhled do průběhu trestního řízení očima dítěte a rozšíří si vědomosti v metodách sociální

 • Začátek kurzu: 14. května 2020
 • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.