Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Úvod do komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci získají vhled do diagnóz uživatelů služby a pravidel péče o osoby s Alzheimerovou chorobou. Seznámí se se způsoby komunikace s cílovou skupinou a s doporučenou komplexní péči o ni. Získají informace o metodách preterapie a reminiscence.

  • Začátek kurzu: 29. září 2020
  • Cena od: 1200 Kč
Více informací

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz je zaměřen na problematiku time managementu pedagogických pracovníků. Účastník si uvědomí vlastní priority jak v osobním, tak i v pracovním životě a dokáže se díky metodice vyvarovat vyhoření.

  • Začátek kurzu: 30. září 2020
  • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu. Účastníci se seznámí s obecnými principy krize a krizové intervence a s jejich aplikací v rámci internetového poradenství. Výcvik dále vymezuje možnosti a limity.

  • Začátek kurzu: 6. října 2020
  • Cena od: 4500 Kč
Více informací

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na praxi OSPOD v oblasti eliminace negativních dopadů konfliktních rozvodů na dítě. Účastníci získají vhled do problematiky rodinného poradenství a podrobně se seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před a po rozvodu.

  • Začátek kurzu: 14. října 2020
  • Cena od: 2200 Kč
Více informací

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství ve virtuálním prostředí. Účastník se mimo jiné seznámí s charakteristikami krize a krizové intervence, se zásadami e-mailu a chatu, s možnostmi a limity těchto služeb.

  • Začátek kurzu: 17. října 2020
  • Cena od: 7400 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.