Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na praxi OSPOD v oblasti eliminace negativních dopadů konfliktních rozvodů na dítě. Účastníci získají vhled do problematiky rodinného poradenství a podrobně se seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před a po rozvodu.

 • Začátek kurzu: 15. ledna 2020
 • Cena od: 2 200 Kč
Více informací

FUNDRAISING pro neziskové organizace

Tento interaktivní kurz je zaměřen na oblast dárcovství. V jeho rámci se účastníci zorientují ve fundraisingových metodách a konceptu fundraisingu jako dlouhodobé a systematické činnosti organizace.

 • Začátek kurzu: 23. ledna 2020
 • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - (III.)

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

 • Začátek kurzu: 30. ledna 2020
 • Cena od: 1 000 Kč
Více informací

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz účastníky seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR a pomocí zážitkových technik a výkladu umožní náhled na problematiku z pohledu těch, kterých se přímo dotýká.

 • Začátek kurzu: 11. února 2020
 • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program seznámí účastníky se základními principy komunitního plánování ve vazbě k sociálním službám. Provede jednotlivým fázemi procesu v kontextu území a specifik zpracování analytických dokumentů. Důraz bude dán na zapojení klíčových aktérů.

 • Začátek kurzu: 18. února 2020
 • Cena od: 1 400 Kč
Více informací

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPOD. Účastníci získají vhled do průběhu trestního řízení očima dítěte a rozšíří si vědomosti v metodách sociální

 • Začátek kurzu: 27. února 2020
 • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.