Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Nový projekt: Osobní rozvoj a vzdělání pro ženy 50+

Projekt v rámci evropského projektu OPZ+ zaměřený na osobní rozvoj, vzdělávání a posílení postavení žen ve věku 50 a více let se středním a vyšším vzděláním, na trhu práce.

  • Začátek kurzu: 1. dubna 2024
  • Cena od: 0
Více informací

Základní kurz krizové intervence

Kurzy pro sociální pracovníky

Základní kurz krizové intervence, ve formě akreditovaného vzdělávacího programu, představí účastníkům krizi v lidském životě, její průběh, projevy a možné důsledky.

  • Začátek kurzu: 25. dubna 2024
  • Cena od: 10800 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, ředitele škol, asistenty logopeda, pracovníky v sociálních službách a další specializované kurzy reflektující společensky důležitá témata v oblasti prevence bezpečnostních a sociálně rizikových jevů. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách, pedagogické pracovníky a příslušníky a zaměstnance státních i nestátních bezpečnostních složek. Naší prioritou je propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované odbornými lektory Profesního institutu.

Reagujeme na poptávku a trendy vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb, potřeb pedagogických pracovníků a aktuální výzvy v oblasti prevence a zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Máme akreditace u MPSV, MŠMT a MVČR. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci, prevenci, bezpečnosti a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme aktuálnost, profesionalitu a kvalitu našeho vzdělávání.