Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • Začátek kurzu: 8. října 2021
  • Cena od: 6750 Kč
Více informací

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin (1. - 3. 10. 2021 a 9. - 10. 10. 2021)

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství ve virtuálním prostředí. Účastník se mimo jiné seznámí s charakteristikami krize a krizové intervence, se zásadami e-mailu a chatu, s možnostmi a limity těchto služeb.

  • Začátek kurzu: 1. října 2021
  • Cena od: 7400 Kč
Více informací

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastník se seznámí na úrovni základního vhledu s tím, jaké jednání fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob je přestupkem, jak jej lze rozpoznat, jaká chování se při jeho objasňování sledují a tvoří celek posuzovaného jednání.

  • Začátek kurzu: 24. září 2021
  • Cena od: 1800 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.