Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPODu, a to se zaměřením na stále vzrůstající počet falešných oznámení a křivých obvinění.

 • Začátek kurzu: 23. května 2024
 • Cena od: 2600 Kč
Více informací

Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz seznamuje účastníky s aktuálními trendy v oblasti předsudečného násilí a extremistické propagandy a obdobných aktivit rizikových osob.

 • Začátek kurzu: 29. května 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Psychiatrické minimum v kontextu přímé práce s klienty sociálních služeb

Vzdělávací program se zaměřuje na předání stěžejních poznatků z oblasti psychiatrie, psychopatologie a duševních poruch, jež lze kumulativně shrnout pod označení „Psychiatrické minimum“.

 • Začátek kurzu: 30. května 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz pro pomáhající pracovníky zaměřený na sebevraždy a sebedestrukce u dětí.

 • Začátek kurzu: 30. května 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení (BRNO)

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Seznámení se s konceptem vědecky podložených přístupů podpory dosahování vzdělávacích, sociálních a komunikačních cílů dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

 • Začátek kurzu: 31. května 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Radikalizace a obdiv extrémního násilí u dětí a mládeže

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekcí radikalizace u dětí a mládeže, identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu násilí.

 • Začátek kurzu: 19. června 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese logopedického asistenta.

 • Začátek kurzu: 29. července 2024
 • Cena od: 6900 Kč
Více informací

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma (BRNO)

Kvalifikační kurzy

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • Začátek kurzu: 25. září 2024
 • Cena od: 9300 Kč
Více informací

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Začátek kurzu: 2. října 2024
 • Cena od: 7200 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, ředitele škol, asistenty logopeda, pracovníky v sociálních službách a další specializované kurzy reflektující společensky důležitá témata v oblasti prevence bezpečnostních a sociálně rizikových jevů. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách, pedagogické pracovníky a příslušníky a zaměstnance státních i nestátních bezpečnostních složek. Naší prioritou je propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované odbornými lektory Profesního institutu.

Reagujeme na poptávku a trendy vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb, potřeb pedagogických pracovníků a aktuální výzvy v oblasti prevence a zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Máme akreditace u MPSV, MŠMT a MVČR. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci, prevenci, bezpečnosti a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme aktuálnost, profesionalitu a kvalitu našeho vzdělávání.