Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Naše sociální služba a její dostupnost pro lidi se sluchovým postižením - úvod do sociální práce s lidmi se sluchovým postižením

Kurzy pro sociální pracovníky

Absolvent získá základní orientaci ve specifikách komunikace osob s různým druhem sluchového postižení a také ve specifikách sociální práce s nimi. Do kurzu je na část hodin zahrnut figurant, člověk se sluchovým postižením.

  • Začátek kurzu: 14. září 2020
  • Cena od: 1800 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

  • Začátek kurzu: 18. září 2020
  • Cena od: 5000 Kč
Více informací

Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství v online chatovém prostředí. Účastníci se seznámí se zásadami a principy chatu, jeho možnostmi a limity, typologií kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce, technickými možnostmi apod.

  • Začátek kurzu: 19. září 2020
  • Cena od: 4500 Kč
Více informací

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu. Účastníci se seznámí s obecnými principy krize a krizové intervence a s jejich aplikací v rámci internetového poradenství. Výcvik dále vymezuje možnosti a limity.

  • Začátek kurzu: 6. října 2020
  • Cena od: 4500 Kč
Více informací

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství ve virtuálním prostředí. Účastník se mimo jiné seznámí s charakteristikami krize a krizové intervence, se zásadami e-mailu a chatu, s možnostmi a limity těchto služeb.

  • Začátek kurzu: 17. října 2020
  • Cena od: 7400 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.