Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 16. dubna 2021
 • Cena od: 7900 Kč
Více informací

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz poskytuje základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace se zaměřením na skupiny dětí a mládeže.

 • Začátek kurzu: 27. dubna 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz navazuje na první část stejnojmenného kurzu a rozšiřuje obsahově informace a aktuální bezpečnostní problematice detekce radikalizace u dětí a mládeže.

 • Začátek kurzu: 26. května 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Základy projektové práce ve výuce - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz seznámí účastníky, prostřednictvím distanční formy, se základními principy projektové práce a s procesy projektového plánování a řízení. Učitelé si v něm sami vyzkouší jednotlivé fáze řízení projektu ve všech relevantních rozměrech.

 • Začátek kurzu: 21. dubna 2021
 • Cena od: 2500 Kč
Více informací

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz je zaměřen na problematiku time managementu pedagogických pracovníků. Účastník si uvědomí vlastní priority jak v osobním, tak i v pracovním životě a dokáže se díky metodice vyvarovat vyhoření.

 • Začátek kurzu: 12. května 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

 • Začátek kurzu: 21. dubna 2021
 • Cena od: 1700 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.