Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 13. července 2022
 • Cena od: 7900 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 13. července 2022
 • Cena od: 7900 Kč
Více informací

Muzikofiletika II – zážitkové, kreativní a reflektivní pojetí hudebnosti v praxi

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Prožitkově orientovaný seminář zaměřený na aplikaci muzikofiletiky v praxi.

 • Začátek kurzu: 25. května 2022
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Paliativní péče II., jak komunikovat

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz navazuje na témata základního kurzu „Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé“. Věnuje se do hloubky principům komunikace, verbální i neverbální a osobnostním předpokladům pro úspěšnou paliativní péči.

 • Začátek kurzu: 24. května 2022
 • Cena od: 1900 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 23. září 2022
 • Cena od: 8400 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 30. září 2022
 • Cena od: 8400 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.