Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí! - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz se zabývá tématem vyhoření v práci v sociálních službách, a to se zaměřením na aktivní přístup v péči o sebe sama, s propojením péče o klienty.

 • Začátek kurzu: 14. května 2021
 • Cena od: 1800 Kč
Více informací

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz navazuje na první část stejnojmenného kurzu a rozšiřuje obsahově informace a aktuální bezpečnostní problematice detekce radikalizace u dětí a mládeže.

 • Začátek kurzu: 26. května 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz svým obsahem nabízí účastníkům zvýšení kompetencí v oblasti práce s klientem s duševním onemocněním.

 • Začátek kurzu: 1. června 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 1. října 2021
 • Cena od: 7900 Kč
Více informací

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz je zaměřen na problematiku time managementu pedagogických pracovníků. Účastník si uvědomí vlastní priority jak v osobním, tak i v pracovním životě a dokáže se díky metodice vyvarovat vyhoření.

 • Začátek kurzu: 12. května 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí) - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Tento kurz absolventům přinese základní vhled do toho, v jakých situacích je možno o navržení některé z forem asistence u kontaktu rodiče a dítěte uvažovat, jaká má asistence specifika, právní zakotvení, kdo ji poskytuje a co je od ní možno očekávat.

 • Začátek kurzu: 27. května 2021
 • Cena od: 2000 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.