Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Začátek kurzu: 4. února 2022
 • Cena od: 6750 Kč
Více informací

Facilitace jako nástroj efektivní domluvy - dvoudenní kurz

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz seznámí účastníky se základními teoretickými a praktickými dovednostmi potřebnými pro zvládnutí facilitace v oblasti sociální práce a navazujících činností.

 • Začátek kurzu: 1. prosince 2021
 • Cena od: 2800 Kč
Více informací

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem

Kurzy pro sociální pracovníky

Absolventi kurzu získají základní orientaci o speciálních technikách a komunikaci zaměřených na práci s násilníkem a rozšíří si své dovednosti v práci s uvedenou cílovou skupinou sociální práce.

 • Začátek kurzu: 2. prosince 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je koncipován jako úvod do základů adiktologie a poradenství s důrazem na základní bio-psycho-socio-spirituální model přístupu ke klientovi a multidisciplinární podstatu oboru.

 • Začátek kurzu: 30. listopadu 2021
 • Cena od: 1900 Kč
Více informací

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz svým obsahem nabízí účastníkům zvýšení kompetencí v oblasti práce s klientem s duševním onemocněním.

 • Začátek kurzu: 7. prosince 2021
 • Cena od: 1950 Kč
Více informací

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program seznámí účastníky se základními principy komunitního plánování ve vazbě k sociálním službám. Provede jednotlivým fázemi procesu v kontextu území a specifik zpracování analytických dokumentů. Důraz bude dán na zapojení klíčových aktérů.

 • Začátek kurzu: 9. prosince 2021
 • Cena od: 1800 Kč
Více informací

Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD - DISTANČNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program má za cíl rozšířit znalosti a odbornost pracovníků OSPOD a doprovodných subjektů pěstounů v řešení mezinárodního prvku v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

 • Začátek kurzu: 14. prosince 2021
 • Cena od: 1900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.