Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

  • Začátek kurzu: 20. září 2019
  • Cena od: 4 000 Kč
Více informací

Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program seznamuje s praxí OSPOD, vyhodnocováním situace dítěte a jeho rodiny a tvorbou IPOD. Zaměří se také na inovativní přístupy „mind mapping“, týmovost při vyhodnocování, ohrožení dítěte x naplnění/nenaplnění podmínek pro intervenci SPOD.

  • Začátek kurzu: 24. října 2019
  • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Případová konference a její možnosti využití v praxi

Kurzy pro sociální pracovníky

Dvoudenní vzdělávací program seznámí účastníky s inovativním využitím případových konferencí v praxi sociálních pracovníků. Účastníci budou mít příležitost setkání se čtyřmi zkušenými lektorkami, facilitátorkami a s propojením jejich zkušeností a praxe.

  • Začátek kurzu: 13. listopadu 2019
  • Cena od: 2 200 Kč
Více informací

Nejbližší události

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.