Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Telefonická krizová intervence

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence a s jejich aplikací v telefonickém kontaktu.

  • Začátek kurzu: 17. února 2023
  • Cena od: 17400 Kč
Více informací

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz svým obsahem nabízí účastníkům zvýšení kompetencí v oblasti práce s klientem s duševním onemocněním.

  • Začátek kurzu: 8. února 2023
  • Cena od: 2400 Kč
Více informací

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (21. - 22.2., 28.2. - 1.3. a 22.3.2023)

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese logopedického asistenta.

  • Začátek kurzu: 21. února 2023
  • Cena od: 6900 Kč
Více informací

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz účastníky seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR a pomocí zážitkových technik a výkladu umožní náhled na problematiku z pohledu těch, kterých se přímo dotýká.

  • Začátek kurzu: 23. února 2023
  • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPOD. Účastníci získají vhled do průběhu trestního řízení očima dítěte a rozšíří si vědomosti v metodách sociální

  • Začátek kurzu: 5. října 2023
  • Cena od: 2600 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.