Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci získají vhled do diagnóz uživatelů služby a pravidel péče o osoby s Alzheimerovou chorobou. Seznámí se se způsoby komunikace s cílovou skupinou a s doporučenou komplexní péči o ni. Získají informace o metodách preterapie a reminiscence.

 • Začátek kurzu: 10. prosince 2019
 • Cena od: 1 000 Kč
Více informací

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na praxi OSPOD v oblasti eliminace negativních dopadů konfliktních rozvodů na dítě. Účastníci získají vhled do problematiky rodinného poradenství a podrobně se seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před a po rozvodu.

 • Začátek kurzu: 15. ledna 2020
 • Cena od: 2 200 Kč
Více informací

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - (III.)

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

 • Začátek kurzu: 30. ledna 2020
 • Cena od: 1 000 Kč
Více informací

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz účastníky seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR a pomocí zážitkových technik a výkladu umožní náhled na problematiku z pohledu těch, kterých se přímo dotýká.

 • Začátek kurzu: 11. února 2020
 • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program seznámí účastníky se základními principy komunitního plánování ve vazbě k sociálním službám. Provede jednotlivým fázemi procesu v kontextu území a specifik zpracování analytických dokumentů. Důraz bude dán na zapojení klíčových aktérů.

 • Začátek kurzu: 18. února 2020
 • Cena od: 1 400 Kč
Více informací

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPOD. Účastníci získají vhled do průběhu trestního řízení očima dítěte a rozšíří si vědomosti v metodách sociální

 • Začátek kurzu: 27. února 2020
 • Cena od: 1 900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.