Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPODu, a to se zaměřením na stále vzrůstající počet falešných oznámení a křivých obvinění.

 • Začátek kurzu: 12. prosince 2023
 • Cena od: 2600 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 19. ledna 2024
 • Cena od: 8600 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

 • Začátek kurzu: 19. ledna 2024
 • Cena od: 8600 Kč
Více informací

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

 • Začátek kurzu: 20. ledna 2024
 • Cena od: 11800 Kč
Více informací

Telefonická krizová intervence

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence a s jejich aplikací v telefonickém kontaktu.

 • Začátek kurzu: 1. února 2024
 • Cena od: 21000 Kč
Více informací

Psychiatrické minimum v kontextu přímé práce s klienty sociálních služeb

Vzdělávací program se zaměřuje na předání stěžejních poznatků z oblasti psychiatrie, psychopatologie a duševních poruch, jež lze kumulativně shrnout pod označení „Psychiatrické minimum“.

 • Začátek kurzu: 13. února 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Sexualita - vztahy a intimita u klientů sociálních služeb

Vzdělávací program usiluje o otevírání tabuizovaného a mýty opředeného tématu sexuality u vybraných cílových skupin sociálních služeb.

 • Začátek kurzu: 26. března 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese logopedického asistenta.

 • Začátek kurzu: 16. dubna 2024
 • Cena od: 6900 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, ředitele škol, asistenty logopeda, pracovníky v sociálních službách a další specializované kurzy reflektující společensky důležitá témata v oblasti prevence bezpečnostních a sociálně rizikových jevů. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách, pedagogické pracovníky a příslušníky a zaměstnance státních i nestátních bezpečnostních složek. Naší prioritou je propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované odbornými lektory Profesního institutu.

Reagujeme na poptávku a trendy vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb, potřeb pedagogických pracovníků a aktuální výzvy v oblasti prevence a zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Máme akreditace u MPSV, MŠMT a MVČR. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci, prevenci, bezpečnosti a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme aktuálnost, profesionalitu a kvalitu našeho vzdělávání.