Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Nový projekt: Osobní rozvoj a vzdělání pro ženy 50+

Projekt v rámci evropského projektu OPZ+ zaměřený na osobní rozvoj, vzdělávání a posílení postavení žen ve věku 50 a více let se středním a vyšším vzděláním, na trhu práce.

 • Začátek kurzu: 1. dubna 2024
 • Cena od: 0
Více informací

Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz, který účastníky vede k získání nových vědomostí v oblasti práce se žáky s dominantní poruchou chování a emocí, ale také k zamyšlení nad zaujímanými postoji učitelů a spolužáků těchto dětí.

 • Začátek kurzu: 6. března 2024
 • Cena od: 2400 Kč
Více informací

Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz seznamuje účastníky s aktuálními trendy v oblasti předsudečného násilí a extremistické propagandy a obdobných aktivit rizikových osob.

 • Začátek kurzu: 13. března 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Radikalizace a obdiv extrémního násilí u dětí a mládeže

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekcí radikalizace u dětí a mládeže, identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu násilí.

 • Začátek kurzu: 20. března 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Sexualita - vztahy a intimita u klientů sociálních služeb

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program usiluje o otevírání tabuizovaného a mýty opředeného tématu sexuality u vybraných cílových skupin sociálních služeb.

 • Začátek kurzu: 26. března 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na praxi OSPOD v oblasti eliminace negativních dopadů konfliktních rozvodů na dítě. Účastníci získají vhled do problematiky rodinného poradenství a podrobně se seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před a po rozvodu.

 • Začátek kurzu: 3. dubna 2024
 • Cena od: 2700 Kč
Více informací

Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - ONLINE FORMA

Kurzy pro sociální pracovníky

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství v online chatovém prostředí. Účastníci se seznámí se zásadami a principy chatu, jeho možnostmi a limity, typologií kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce, technickými možnostmi apod.

 • Začátek kurzu: 18. dubna 2024
 • Cena od: 5500 Kč
Více informací

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

 • Začátek kurzu: 25. dubna 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Jóga pro děti a dospělé s postižením

Účastníci kurzu se dozví, jak mohou používat elementy jógy v práci k osobám (dětem a dospělým) s různými poruchami a postižením.

 • Začátek kurzu: 16. května 2024
 • Cena od: 3500 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, ředitele škol, asistenty logopeda, pracovníky v sociálních službách a další specializované kurzy reflektující společensky důležitá témata v oblasti prevence bezpečnostních a sociálně rizikových jevů. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách, pedagogické pracovníky a příslušníky a zaměstnance státních i nestátních bezpečnostních složek. Naší prioritou je propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované odbornými lektory Profesního institutu.

Reagujeme na poptávku a trendy vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb, potřeb pedagogických pracovníků a aktuální výzvy v oblasti prevence a zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Máme akreditace u MPSV, MŠMT a MVČR. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci, prevenci, bezpečnosti a v oblastech vzdělávání.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme aktuálnost, profesionalitu a kvalitu našeho vzdělávání.