Kvalifikační
kurzy

Všechny kurzy

Kurzy pro
sociální pracovníky

Všechny kurzy

Kurzy pro
pedagogické pracovníky

Všechny kurzy

Doporučujeme

Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Kurzy pro sociální pracovníky

Vzdělávací program seznamuje s praxí OSPOD, vyhodnocováním situace dítěte a jeho rodiny a tvorbou IPOD. Zaměří se také na inovativní přístupy „mind mapping“, týmovost při vyhodnocování, ohrožení dítěte x naplnění/nenaplnění podmínek pro intervenci SPOD.

  • Začátek kurzu: 24. října 2019
  • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Bez vztahu nelze vychovávat

Kurzy pro sociální pracovníky

Účastníci získají základní poznatky z teorie vztahové vazby, poruch vztahové vazby a léčby těchto poruch. Díky zážitkovým technikám si budou moci ujasnit své postoje a názory a porozumět možnému chování dětí i členů jejich rodin.

  • Začátek kurzu: 5. listopadu 2019
  • Cena od: 1 200 Kč
Více informací

Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní

Kurzy pro sociální pracovníky

Dvoudenní vzdělávací program seznámí účastníky s inovativním využitím případových konferencí v praxi sociálních pracovníků. Účastníci budou mít příležitost setkání se čtyřmi zkušenými lektorkami, facilitátorkami a s propojením jejich zkušeností a praxe.

  • Začátek kurzu: 13. listopadu 2019
  • Cena od: 2 200 Kč
Více informací

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Kurzy pro sociální pracovníky

Kurz je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby). Je určen především těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

  • Začátek kurzu: 5. prosince 2019
  • Cena od: 1 000 Kč
Více informací

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurzy

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

  • Začátek kurzu: 14. února 2020
  • Cena od: 4 000 Kč
Více informací

O profesním institutu

Nabízíme kvalifikační kurzy, asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách. Vytváříme portfolio akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky na úřadech a v sociálních službách a pedagogické pracovníky. Usilujeme o propojení aktuální praxe a odborníků z ní a teoretické základny garantované pedagogy Jahodovky. Reagujeme na poptávku a potřebu vzdělávání v oblastech sociální práce, sociálních služeb a na potřeby pedagogických pracovníků. Máme akreditace u MPSV a MŠMT. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi v projektové činnosti. Podporujeme mezirezortní spolupráci, rozvojové aktivity v sociální práci a v oblastech vzdělávání. Při realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky spolupracujeme s Ing. Jaroslavou Hockou.

Díky tradici a uznání mezi odbornou veřejností garantujeme kvalitu.