Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - (II.)

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

5. prosince 2019

Cena:

1 500 Kč

Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, alzheime...

Začátek kurzu:

10. prosince 2019

Cena:

1 500 Kč

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konf...

Začátek kurzu:

15. ledna 2020

Cena:

2 700 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - (III.)

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

30. ledna 2020

Cena:

1 500 Kč

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky sociálních službách.

Začátek kurzu:

11. února 2020

Cena:

1 700 Kč

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Akreditováno: MPSV: A2019/0205-SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Začátek kurzu:

18. února 2020

Cena:

1 800 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - (IV)

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

25. února 2020

Cena:

1 500 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

27. února 2020

Cena:

2 300 Kč