Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Dopady konfliktních rozvodů na děti Zrušeno

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konfli…

Začátek kurzu:

23. listopadu 2022

Cena:

2700 Kč

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem Zrušeno

Akreditováno: MPSV: A2021/1120-SP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální kurá…

Začátek kurzu:

24. listopadu 2022

Cena:

2100 Kč

Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence Volno

Akreditováno: MPSV: A2022/0764-SP/PC/PP/VP; MŠMT: MSMT-14695/2022-4-505

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zabývají problematikou dětí a mládeže i jejich rodinami.Je tedy určen pro sociální pracovníky a pracovníky v …

Začátek kurzu:

30. listopadu 2022

Cena:

2100 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0944-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

6. prosince 2022

Cena:

2400 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

8. února 2023

Cena:

2400 Kč

Telefonická krizová intervence Volno

Akreditováno: MPSV: A2022/0598-SP/PC/VP

Výcvik je určen pro sociální pracovníky napříč sociálními službami, ale i ve veřejné správě a samosprávě (sociální kurátoři, OSPOD...) a pracovníky v sociálních službách…

Začátek kurzu:

17. února 2023

Cena:

17400 Kč

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno: MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky v sociálních službách.

Začátek kurzu:

23. února 2023

Cena:

2100 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

2. března 2023

Cena:

2600 Kč

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, který může…

Začátek kurzu:

20. dubna 2023

Cena:

2100 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

18. května 2023

Cena:

2600 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

5. října 2023

Cena:

2600 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

7. prosince 2023

Cena:

2600 Kč