Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0203-SP/VP

Zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu...

Začátek kurzu:

24. října 2019

Cena:

1 700 Kč

Bez vztahu nelze vychovávat

Akreditováno: MPSV: A2019/0208-SP/PC

Sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky sociálních služeb.Absolvent semináře získá informace o vztahové vazbě, poruchách vztahové vazby...

Začátek kurzu:

5. listopadu 2019

Cena:

1 700 Kč

Základní orientace v systému pěstounské péče

Akreditováno: MPSV: A2019/0202-SP

Program je vhodný zejména pro začínající pracovníky této agendy, ale také pro sociální služby, organizace či instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče či přic...

Začátek kurzu:

12. listopadu 2019

Cena:

1 700 Kč

Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní

Akreditováno: MPSV: A2019/0206-SP/VP

Kurz je určen zejména pro OSPOD a sociální pracovníky a sociální kurátory na úřadech, ale také sociálním pracovníkům ve službách, ve věznicích, nemocnicích atd.Absolve...

Začátek kurzu:

13. listopadu 2019

Cena:

2 700 Kč

Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0714-SP/PC

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách a pracovníkům v sociálních službách.Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompete...

Začátek kurzu:

22. listopadu 2019

Cena:

1 500 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

5. prosince 2019

Cena:

1 500 Kč

Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, alzheim...

Začátek kurzu:

10. prosince 2019

Cena:

1 500 Kč