Blog

Čtěte zajímavé příspěvky od našich lektorů na vyučovaná témata.

Kráčíme vstříc výzvám: Jak bojovat s násilím u dětí a mládeže?

Kdy děti a mladiství obdivují násilí, aneb jak společnost reaguje na tuto alarmující situaci? Zjistěte, jaké trendy nám ukazují, že je čas jednat například na jednom z našich kurzů: Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I a II.

Více

Rozhovor: Vědecky podložené přístupy k podpoře žáků s autismem a mentálním postižením

Přinášíme vám rozhovor s naší lektorkou, paní doktorkou Janou Bernoldovou, která je speciální pedagožkou. V rozhovoru představuje vědecky podložené přístupy k podpoře žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením. Výzkumem ověřené metody pomáhají pedagogům lépe porozumět potřebám těchto žáků. Kurz "Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením" přináší nový pohled na jejich aplikaci a zdůrazňuje konceptuální použití. Frekventanti se naučí stanovit SMART cíle a efektivně používat vizuální podporu, posílení, pobídky a sociální příběhy. Tato přístupy mohou zlepšit práci s žáky a pomoci jim dosáhnout svých cílů.

Více

Odlišný mateřský jazyk: Vzdělávání vícejazyčných dětí a jejich adaptace ve školním prostředí

Není žádným tajemstvím, že naše společnost je stále více multikulturní a multilinguální. V tomto kontextu se stává stále důležitějším vzdělávat a podporovat děti s odlišným mateřským jazykem. To je přesně téma, které bude probíráno na nadcházející konferenci "Můj svět – Odlišný mateřský jazyk".

Více