Evropské fondy

Nový projekt: Osobní rozvoj a vzdělání pro ženy 50+ Vyprodáno

Pro ženy ve věkové skupině 50+ s primárně ukončeným středoškolským vzděláním, případně vyšším, a aktivní na trhu práce

Projekt podporuje realizaci komplexních vzdělávacích a rozvíjejících programů, které posílí postavení žen ve věku 50 a více let v zaměstnání a v osobním rozvoji.Vzděláva…