Aktuality

Odborná konference pro sociální pracovníky: Bezpečnost, násilí a prevence v sociální práci

Dne 20. 6. 2024 se v aule Jahodovky uskuteční další z odborných konferencí ze série Sociální práce teď a tady IX. Konference pro sociální pracovníky se tentokrát zaměří na témata jako: bezpečnost, násilí a prevence v sociální práci.

Více

Asistentem pedagoga se může stát každý se základním i vysokoškolským vzděláním!

S ohledem na řadu dotazů, které k nám na Profesní institut směřují od našich uchazečů o vzdělávání pro pracovní pozici asistent pedagoga a týkají se aktuálních změn ve vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, přinášíme stručné aktuální informace s nabídkou vhodných rekvalifikačních kurzů.

Více

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Informujeme vás o zveřejnění nového metodického průvodce, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Článek v časopise Komory podniků komerční bezpečnosti ČR

Článek s názvem: "Nová spolupráce pro bezpečnější obce a města" vysvětluje důležitost prevence kriminality a nežádoucích sociálních jevů a dalších rizikových projevů, které mohou mít přímý vliv na expanzi a umocnění bezpečnostních hrozeb různého charakteru. Na tomto článku se podílely vedoucí Profesního institutu Jahodovka Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA a projektová manažerka a koordinátorka zahraničních projektů Profesního institutu Jahodovka Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA.

Více

Zahajujeme inovativní projekt pro ženy 50+: Posilování osobnosti i kariéry!

Náš inovativní projekt zaměřený na posílení postavení žen ve věku 50 a více let na trhu práce a v osobním rozvoji právě odstartoval! Po několika měsících příprav a očekávání máme tu čest oznámit začátek tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií.

Více

Konec platnosti akreditace - kurz Studium pro asistenty pedagoga

Upozorňujeme, že 28. 04. 2024 končí platnost Akreditace č. MSMT-735/2021-4-59 v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Více

PF 2024

Přejeme všem příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2024, ve kterém se na vás moc těšíme!

Více

Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze

Vedení Profesního institutu Jahodovka, zaměstnanci a studenti vyjadřují upřímnou soustrast všem pozůstalým a myslíme na zraněné, jejich rodiny a blízké.

Více

Konference Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce

Minulý čtvrtek 9. listopadu proběhla na Jahodovce odborná konference na téma: Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce. Přinášíme vám fotografie!

Více

Program konference Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce

Přinášíme vám program odborné konference na téma: Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce, která se uskuteční dne 9. listopadu 2023.

Více

Poděkování studentů kurzu Studium pro asistenty pedagoga

Studenti kurzu Studium pro asistenta pedagoga skupiny F nám zaslali krásné poděkování, kterého si moc vážíme!

Více

Pozvánka na seminář v rámci Evropského týdne odborných dovedností: Potřebné kompetence pracovníků sociálních služeb

Zveme vás na praktický seminář v rámci Evropského týdne odborných dovedností. Seminář se zaměří na potřebné kompetence pracovníků sociálních služeb.

Více

Konference: Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce

Pozvánka na odbornou konferenci na téma: Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce.

Více

Konference "Můj svět" - Odlišný mateřský jazyk

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhla na půdě Jahodovky další úspěšná konference ze série odborných konferencí „Můj svět“, tentokrát na téma "Děti s odlišným mateřským jazykem." Konference byla velmi inspirativní a přinesla mnoho cenných diskuzí a poznatků.

Více

Online konference v rámci projektu „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi“

Už jste někdy slyšeli o využívání vědecky podložených přístupů v pedagogické praxi? Víte, jak tyto přístupy uplatnit ve vaší konkrétní práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami? Představíme vám je na online konferenci včetně nové metodické příručky. Také budete moci diskutovat a sdílet své zkušenosti.

Více

Odborná kvalifikace asistentů pedagoga - informace k novele zákona o pedagogických pracovnících

Nový zákon neovlivní platnost a uznání odborných kvalifikací asistentů pedagoga, kteří svou kvalifikaci získali podle staršího zákona nebo absolvují příslušný vzdělávací program v přechodném období.

Více

Program konference "Můj svět" - Odlišný mateřský jazyk

Program konference "Můj svět" - Odlišný mateřský jazyk

Více

Konference "Můj svět" - Odlišný mateřský jazyk

Přihlášení na konferenci

Více

Provozní doba Profesního institutu během letních prázdnin

úterý až pátek od 9:00 - 13:00

Více

Příručka a kurz pro pedagogické pracovníky

Projekt „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi“.

Více

Podmínky pro absolvování ONLINE kurzů

Informace o realizaci ONLINE kurzů

Více

Přednáška pro naše klienty z Kazachstánu

Přednáška pro naše klienty z Kazachstánu, ve spolupráci s organizací "Ahoj!Student".

Více

Veselé Velikonoce!

Velikonoce 2023

Více

Sběr MAŇÁSKŮ pro Sýrii- poděkování

Poděkování

Více

Sběr MAŇÁSKŮ pro Sýrii

Pomoc dětem v Sýrii

Více

Světový den sociální práce 2023

21. 3. 2023

Více

Otevíráme nový kurz!

Chronická onemocnění žáků - diabetes, epilepsie a astma

Více

Služba Profesního institutu mezi svátky

Vyřizování dotazů mezi svátky

Více

20. 10. 2022: Konference "Sociální práce TEĎ a TADY VII."

Pozvánka na odbornou konferenci "Sociální práce TEĎ a TADY VII."

Více

Jahodovka spolupracuje se základními školami

Jahodovka podporuje práci asistentů pedagoga i v terénu.

Více

SYPO - účast na pilotáži

Účast na pilotáži návrhu evaluace vzdělávacích institucí.

Více

Nové číslo účtu

Nové číslo bankovního účtu

Více

Nadnárodní projektové setkání v Praze

Partneři ze Slovinska a Srbska se v Praze sjeli 17. června 2022 na nadnárodní projektové setkání v rámci projektu z programu Erasmus+

Více

Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi

Mezinárodní projekt je zaměřený na zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga

Více

Naše kurzy a COVID-19

Vzdělávejte se s námi odkudkoli chcete - z práce, domova, nebo i chaty.

Více

Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19

Aktuální opatření pro konání vzdělávacích akcí, platné od 22. 11. 2021

Více

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Od října otevíráme nový akreditovaný kvalifikační kurz.

Více

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Registrujte se již nyní na kurz pro asistenty pedagoga v kombinované formě.

Více

Sleva na kurzy

Vyberte si z našich zlevněných kurzů pro sociální pracovníky.

Více

Kurzy s akreditací MPSV - nové termíny

Investujte do svého vzdělání a vyberte si jeden z našich kurzů.

Více

Kurzy s akreditací MŠMT - nové termíny

Investujte do svého vzdělání a vyberte si jeden z našich kurzů.

Více

Forma kurzů do konce června 2021

Do konce června můžete využít distanční formy našich kurzů.

Více

Opatření v souvislosti s COVID-19 od 22. 11. 2021

Aktuální opatření pro konání vzdělávacích akcí, platné od 1. 8. 2021

Více