Jahodovka spolupracuje se základními školami

V rámci projektu „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga
v používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi“ z programu ERASMUS+,
jsme se dohodli na spolupráci se třemi školami, které pomohou s vytvořením best practices
pro metodiku (tj. popis používání vědecky podložených přístupů přímo na konkrétních případech).
Tato metodika vzniká právě díky projektu.

Jedná se o školy:


Školám děkujeme a vážíme si jejich spolupráce, která vyžaduje úsilí navíc. Doufáme, že odměna v podobě zlepšení a zefektivnění práce asistenta pedagoga bude stát za to.

Sdílet