Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konf...

Začátek kurzu:

6. října 2021

Cena:

2700 Kč

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Akreditováno: MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovní...

Začátek kurzu:

12. října 2021

Cena:

1900 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MSMT-34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

12. října 2021

Cena:

1800 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky Vyprodáno

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

13. října 2021

Cena:

1700 Kč

Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí) Vyprodáno

Akreditováno: MPSV: A2020/0814-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči, ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Začátek kurzu:

14. října 2021

Cena:

2000 Kč

Strategické řízení školy Zrušeno

Akreditováno: MSMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Začátek kurzu:

19. října 2021

Cena:

1950 Kč

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I Vyprodáno

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942; MPSV A2021/0723-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.Současně je kurz určen všem so...

Začátek kurzu:

19. října 2021

Cena:

1950 Kč

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/1292-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycház...

Začátek kurzu:

29. října 2021

Cena:

4500 Kč

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření Volno

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Začátek kurzu:

2. listopadu 2021

Cena:

1950 Kč

Strategické plánování a projektové řízení v oblasti sociálních a návazných služeb – úvod do problematiky - dvoudenní kurz Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0201-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené d...

Začátek kurzu:

3. listopadu 2021

Cena:

2800 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

4. listopadu 2021

Cena:

2300 Kč

Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/1291-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycház...

Začátek kurzu:

9. listopadu 2021

Cena:

4500 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání Zrušeno

Akreditováno: MSMT-34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

9. listopadu 2021

Cena:

1800 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0944-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

9. listopadu 2021

Cena:

1950 Kč

Naše sociální služba a její dostupnost pro lidi se sluchovým postižením - úvod do sociální práce s lidmi se sluchovým postižením Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0200-SP/PC/VP

Kurz je určen celé škále sociálních služeb, které se primárněna osoby se sluchovým postižením nezaměřují, ale mohou být jejich klienty.

Začátek kurzu:

10. listopadu 2021

Cena:

1800 Kč

Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí) Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0814-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči, ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Začátek kurzu:

11. listopadu 2021

Cena:

2000 Kč

Případová konference v praxi Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0451-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené d...

Začátek kurzu:

16. listopadu 2021

Cena:

1950 Kč

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II Volno

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942; MPSV A2021/0725-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejichpedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.Současně je kurz určen všem soc...

Začátek kurzu:

23. listopadu 2021

Cena:

1950 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kur...

Začátek kurzu:

24. listopadu 2021

Cena:

1700 Kč

Součástí obce jsou i lidé bez domova Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0450-SP/PC/VP, připravujeme akreditaci u MV

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší nebo se s ní v rámci své praxe po...

Začátek kurzu:

25. listopadu 2021

Cena:

1700 Kč

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovní...

Začátek kurzu:

30. listopadu 2021

Cena:

1900 Kč

Facilitace jako nástroj efektivní domluvy - dvoudenní kurz Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0449-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené d...

Začátek kurzu:

1. prosince 2021

Cena:

2800 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Vyprodáno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

2. prosince 2021

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

3. prosince 2021

Cena:

7900 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

7. prosince 2021

Cena:

1950 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kur...

Začátek kurzu:

8. prosince 2021

Cena:

1700 Kč

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0205-SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Začátek kurzu:

9. prosince 2021

Cena:

1800 Kč

Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0815-SP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají s mezinárodním prvkem, např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovnícíi, doprovázení pěstounů, vedoucí a...

Začátek kurzu:

14. prosince 2021

Cena:

1900 Kč

Marketing školy Volno

Akreditováno: MSMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkolipodílejí ...

Začátek kurzu:

14. prosince 2021

Cena:

1950 Kč

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, který mů...

Začátek kurzu:

14. prosince 2021

Cena:

1900 Kč

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence (19. - 21. 1. a 3. - 4. 2. 2022) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-1-253

Vzdělávací program je určen pro budoucí pedagogické pracovníky v oblasti logopedické péče, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického dopor...

Začátek kurzu:

19. ledna 2022

Cena:

6200 Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0534-PK

Základním předpokladem pro podání přihlášky je:trestní bezúhonnost,zdravotní způsobilost,věk nad 18 let,ukončené základní vzdělání.Kurz je možné hradit úřadem práce ja...

Začátek kurzu:

4. února 2022

Cena:

6750 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

11. února 2022

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

18. února 2022

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

15. dubna 2022

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

22. dubna 2022

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

23. září 2022

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

30. září 2022

Cena:

7900 Kč