Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Dopady konfliktních rozvodů na děti Zrušeno

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konfli…

Začátek kurzu:

23. listopadu 2022

Cena:

2700 Kč

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem Zrušeno

Akreditováno: MPSV: A2021/1120-SP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální kurá…

Začátek kurzu:

24. listopadu 2022

Cena:

2100 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA Vyprodáno

Akreditováno: MSMT-14695/2022-1-505

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

26. listopadu 2022

Cena:

9800 Kč

Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence Volno

Akreditováno: MPSV: A2022/0764-SP/PC/PP/VP; MŠMT: MSMT-14695/2022-4-505

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zabývají problematikou dětí a mládeže i jejich rodinami.Je tedy určen pro sociální pracovníky a pracovníky v …

Začátek kurzu:

30. listopadu 2022

Cena:

2100 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0944-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

6. prosince 2022

Cena:

2400 Kč

Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz Volno

Akreditováno: MSMT-6232/2022-2-273

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.Absolvent programu si zvýší kompetence v oblasti problematiky žáků s dominant…

Začátek kurzu:

7. prosince 2022

Cena:

2250 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-14695/2022-1-505

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

21. ledna 2023

Cena:

9800 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

2. února 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

3. února 2023

Cena:

8400 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

8. února 2023

Cena:

2400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA (Brno) Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

8. února 2023

Cena:

8400 Kč

Telefonická krizová intervence Volno

Akreditováno: MPSV: A2022/0598-SP/PC/VP

Výcvik je určen pro sociální pracovníky napříč sociálními službami, ale i ve veřejné správě a samosprávě (sociální kurátoři, OSPOD...) a pracovníky v sociálních službách…

Začátek kurzu:

17. února 2023

Cena:

17400 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (21. - 22.2., 28.2. - 1.3. a 22.3.2023) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-1-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

21. února 2023

Cena:

6900 Kč

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno: MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky v sociálních službách.

Začátek kurzu:

23. února 2023

Cena:

2100 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

2. března 2023

Cena:

2600 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

29. března 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

31. března 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-14695/2022-1-505

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

1. dubna 2023

Cena:

9800 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

14. dubna 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA (Brno) Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

20. dubna 2023

Cena:

8400 Kč

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, který může…

Začátek kurzu:

20. dubna 2023

Cena:

2100 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-14695/2022-1-505

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

13. května 2023

Cena:

9800 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

18. května 2023

Cena:

2600 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (23. - 24.5., 30. - 31.5. a 21.6.2023) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-1-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

23. května 2023

Cena:

6900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

11. července 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

12. července 2023

Cena:

8400 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (12. - 13.9., 19. - 20.9. a 11.10.2023) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-1-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

12. září 2023

Cena:

6900 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

5. října 2023

Cena:

2600 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

7. prosince 2023

Cena:

2600 Kč