Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky sociálních službách.

Začátek kurzu:

11. února 2020

Cena:

1 700 Kč

Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno: MŠMT-6834/2018-2-392

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

14. února 2020

Cena:

None Kč

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Akreditováno: MPSV: A2019/0205-SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Začátek kurzu:

18. února 2020

Cena:

1 800 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

25. února 2020

Cena:

1 500 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

27. února 2020

Cena:

2 300 Kč

FUNDRAISING pro neziskové organizace

Kurz je určen pro osoby, které chtějí rozšířit a získat kompetence pro vyjednávání se sponzory a dárci s cílem získat finanční a nefinanční dary pro svou organizaci.Ku...

Začátek kurzu:

3. března 2020

Cena:

2 100 Kč

Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, alzheime...

Začátek kurzu:

19. března 2020

Cena:

1 600 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

24. března 2020

Cena:

1 700 Kč

Základy projektové práce ve výuce

Akreditováno: MŠMT- 15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asis...

Začátek kurzu:

27. března 2020

Cena:

2 300 Kč

Provázání projektů s učivem a hodnocením žáků

Akreditováno: MŠMT- 15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zaříz...

Začátek kurzu:

3. dubna 2020

Cena:

2 300 Kč

Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Než projekt začne"

Akreditováno: MSMT- 15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zaříz...

Začátek kurzu:

17. dubna 2020

Cena:

2 300 Kč

Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0714-SP/PC

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách a pracovníkům v sociálních službách.Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompete...

Začátek kurzu:

23. dubna 2020

Cena:

1 600 Kč

Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Jak se v projektu dobře zařídit"

Akreditováno: MSMT- 15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zaříz...

Začátek kurzu:

24. dubna 2020

Cena:

2 300 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

14. května 2020

Cena:

2 300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno: MŠMT-6834/2018-2-392

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

15. května 2020

Cena:

7 900 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

19. května 2020

Cena:

1 700 Kč

Komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, alzheime...

Začátek kurzu:

21. května 2020

Cena:

1 600 Kč