Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (18. - 20. 5. a 2. - 3. 6. 2022) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. ...

Začátek kurzu:

18. května 2022

Cena:

6200 Kč

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem

Akreditováno: MPSV: A2021/1120-SP

KURZ PROBĚHNE V PREZENČNÍ FORMĚKurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí ted...

Začátek kurzu:

19. května 2022

Cena:

2100 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

KURZ PROBĚHNE V PREZENČNÍ FORMĚKurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do probl...

Začátek kurzu:

19. května 2022

Cena:

2600 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP; ČAS: 31/2022

KURZ PROBĚHNE V PREZENČNÍ FORMĚKurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závě...

Začátek kurzu:

24. května 2022

Cena:

1900 Kč

Muzikofiletika II – zážitkové, kreativní a reflektivní pojetí hudebnosti v praxi Volno

Akreditováno: MSMT-21517/2021-2-692

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

25. května 2022

Cena:

2100 Kč

Sebepoznáním ke spokojenosti v profesním i osobním životě Volno

Seminář je určen pro pedagogické a sociální pracovníky, ale i pro všechny, kteří jsou motivováni k osobnímu růstu.

Začátek kurzu:

11. června 2022

Cena:

800 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

13. července 2022

Cena:

7900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

13. července 2022

Cena:

7900 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

8. září 2022

Cena:

2600 Kč

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1120-SP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální ku...

Začátek kurzu:

13. září 2022

Cena:

2100 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (14. - 16. 9. a 29. - 30. 9. 2022) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. ...

Začátek kurzu:

14. září 2022

Cena:

6200 Kč

Spolupráce školy a OSPOD v systému péče o ohrožené děti Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol , včetně výchovných poradců a metodiků prevence.

Začátek kurzu:

15. září 2022

Cena:

2100 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0816-SP/VP

Kurz je primárně určen k rozšíření a ukotvení znalostí pracovníků vykonávající agendu přestupků na úseku SPOD a případně dalším pracovníkům, zejména vedoucím, OSPOD.

Začátek kurzu:

16. září 2022

Cena:

2100 Kč

Studium pro asistenty pedagoga Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

23. září 2022

Cena:

8400 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení Volno

Akreditováno: MSMT-21517/2021-2-692

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zaříz...

Začátek kurzu:

24. září 2022

Cena:

9800 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

30. září 2022

Cena:

8400 Kč

Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí! Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0578-SP/PC/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, jejích vedoucí, i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.Absolvent kurzu bu...

Začátek kurzu:

3. října 2022

Cena:

2100 Kč

Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0815-SP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají s mezinárodním prvkem, např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovnícíi, doprovázení pěstounů, vedoucí a...

Začátek kurzu:

6. října 2022

Cena:

2100 Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0534-PK

Základním předpokladem pro podání přihlášky je:trestní bezúhonnost,zdravotní způsobilost,věk nad 18 let,ukončené základní vzdělání.Kurz je možné hradit úřadem práce ja...

Začátek kurzu:

7. října 2022

Cena:

6950 Kč

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky v sociálních službách.

Začátek kurzu:

11. října 2022

Cena:

2100 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP; ČAS: 30/2022

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

18. října 2022

Cena:

1900 Kč

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovní...

Začátek kurzu:

27. října 2022

Cena:

2100 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

3. listopadu 2022

Cena:

2600 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

4. listopadu 2022

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

5. listopadu 2022

Cena:

8400 Kč

Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí) Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0814-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči, ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Začátek kurzu:

10. listopadu 2022

Cena:

2200 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kur...

Začátek kurzu:

22. listopadu 2022

Cena:

1900 Kč

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1120-SP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální ku...

Začátek kurzu:

24. listopadu 2022

Cena:

2100 Kč