Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma (BRNO) Zrušeno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

22. května 2024

Cena:

9300 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

29. července 2024

Cena:

6900 Kč

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Začátek kurzu:

30. července 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

30. července 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky v souladu s § 16 odst. 1 písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte…

Začátek kurzu:

13. září 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Začátek kurzu:

20. září 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

20. září 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

21. září 2024

Cena:

11800 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

24. září 2024

Cena:

7500 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma (BRNO) Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

25. září 2024

Cena:

9300 Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0534-PK

Základním předpokladem pro podání přihlášky je:trestní bezúhonnost,zdravotní způsobilost,věk nad 18 let,ukončené základní vzdělání.Kurz je možné hradit úřadem práce jako…

Začátek kurzu:

2. října 2024

Cena:

7200 Kč

Školní metodik prevence – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium…

Začátek kurzu:

4. října 2024

Cena:

24900 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

12. října 2024

Cena:

11800 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

16. října 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky v souladu s § 16 odst. 1 písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte…

Začátek kurzu:

1. listopadu 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Začátek kurzu:

8. listopadu 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

8. listopadu 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

16. listopadu 2024

Cena:

11800 Kč