Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klim...

Začátek kurzu:

23. září 2021

Cena:

1950 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MSMT-34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

12. října 2021

Cena:

1800 Kč

Strategické řízení školy

Akreditováno: MSMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Začátek kurzu:

19. října 2021

Cena:

1950 Kč

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Začátek kurzu:

19. října 2021

Cena:

1950 Kč

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Začátek kurzu:

2. listopadu 2021

Cena:

1950 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MSMT-34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

9. listopadu 2021

Cena:

1800 Kč

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Začátek kurzu:

23. listopadu 2021

Cena:

1950 Kč

Marketing školy

Akreditováno: MSMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkolipodílejí ...

Začátek kurzu:

14. prosince 2021

Cena:

1950 Kč