Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Začátek kurzu:

30. září 2020

Cena:

1950 Kč

Sebepoznání pro učitele

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých ...

Začátek kurzu:

5. října 2020

Cena:

1950 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné u žáků základn...

Začátek kurzu:

12. října 2020

Cena:

1950 Kč

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klim...

Začátek kurzu:

14. října 2020

Cena:

1950 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potře...

Začátek kurzu:

21. října 2020

Cena:

1950 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MŠMT: 34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

3. listopadu 2020

Cena:

1800 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné u žáků základn...

Začátek kurzu:

9. listopadu 2020

Cena:

1950 Kč

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klim...

Začátek kurzu:

25. listopadu 2020

Cena:

1950 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potře...

Začátek kurzu:

26. listopadu 2020

Cena:

1950 Kč

Sebepoznání pro učitele

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých ...

Začátek kurzu:

1. prosince 2020

Cena:

1950 Kč

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Začátek kurzu:

9. prosince 2020

Cena:

1950 Kč