Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Sociálně ekologický model inkluze

Akreditováno: MSMT- 15546/2018-2-485

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ.

Začátek kurzu:

2. října 2019

Cena:

2 300 Kč

Specifika inkluze žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním

Akreditováno: MSMT- 15546/2018-2-485

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ

Začátek kurzu:

11. října 2019

Cena:

2 300 Kč