Konference: Menšiny v České republice - integrace, tolerance a sociální práce

Hlavním cílem konference je představit a diskutovat aktuální otázky a témata, které se dotýkají problematiky národnostních menšin v České republice rezonujících v současné společnosti.

Ambicí konference je shromáždit odborníky z oblasti sociální práce, prevence, bezpečnostní a pedagogické sféry za účelem výměny zkušeností, nových poznatků a příkladů dobré praxe. Konference se soustředí na otázky spojené se vzdělávacími procesy, kulturními odlišnostmi a průsečíky, vztahy mezi menšinami a majoritou, předsudky a sociálními stereotypy, diskriminací a integrací, prevencí negativních společenských jevů, šířením osvěty a výchovou k toleranci prostřednictvím efektivních projektů a postupů.


Hlavní výstupy budou formou sumarizujících medailonů publikovány v digitálním sborníku z konference.


Konference je určena studentům pedagogických, sociálně právních oborů, učitelům a asistentům pedagoga základních a středních škol, pracovníkům v sociálních službách, příslušníkům a pracovníkům bezpečnostních složek státního i nestátních charakteru, preventistům, ale i dobrovolníkům se zájmem o tuto problematiku.

Termín konání konference: 9. 11. 2023

Místo: Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Registrace ZDE.

Tematické bloky konference:

  • Koncepty sociálního fungování a životní situace jako východisko pro sociální práci s menšinami
  • Prevence kriminality a rizikového chování v souvislosti s menšinami
  • Mýty, diskriminace a předsudky spojené s menšinami a jak jim čelit
  • Aktuální otázky národnostních menšin v České republice
  • Možnosti sociální práce s příslušníky menšin a příklady dobré praxe
  • Kulturní, náboženská a zvyková rozmanitost menšin - příležitosti a výzvy k toleranci a integraci

Přednášející:

sociální pracovníci, styční důstojníci pro menšiny, psychologové, strážníci obecních a městských policií, příslušníci Policie ČR, zástupci Správy uprchlických zařízení, zástupci odboru azylové a migrační politiky, MVČR, Centrum pro podporu integrace cizinců, zástupci Lidskoprávních organizací a dále neziskových organizací atd.

Registrujte se na konferenci ZDE.

banner - web PI

Sdílet