Konference "Můj svět" - Odlišný mateřský jazyk

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhla na půdě Jahodovky další úspěšná konference ze série odborných konferencí „Můj svět“, tentokrát na téma "Děti s odlišným mateřským jazykem." Konference byla velmi inspirativní a přinesla mnoho cenných diskuzí a poznatků.

Zaměřila se na důležité otázky týkající se dětí, které vyrůstají v multikulturním prostředí, kde se setkávají s odlišnými jazyky a kulturami. Měli jsme štěstí přivítat skvělé řečníky a odborníky, kteří sdíleli své poznatky a zkušenosti. Děkujeme všem, kteří se podělili o své příběhy a názory. Diskuze byly plné inspirace a nových myšlenek.

Byli jsme svědky mnoha inspirujících příběhů, jak podporovat děti s odlišným mateřským jazykem ve školách i v rodinách.


Chceme vyjádřit velké poděkování všem, kteří se na organizaci této konference podíleli, včetně našich partnerů a přednášejících.


Bez vaší podpory by to nebylo možné.

CCA82E09-86FA-4272-A9C5-8247716618A8

Sdílet