Odborná kvalifikace asistentů pedagoga - informace k novele zákona o pedagogických pracovnících

V nedávné době došlo k novelizaci zákona o pedagogických pracovnících, což vyvolalo několik otázek ohledně odborné kvalifikace asistentů pedagoga. Zde je krátký přehled těchto změn:

  1. Stávající Odborná Kvalifikace Zůstává Nezměněna: Asistenti pedagoga, kteří získali svou kvalifikaci podle starého zákona před datem novely (tj. před 1. zářím 2023), si mohou ponechat svou kvalifikaci v původním rozsahu.
  2. Přechodné Období Pro Vzdělávací Programy: Novela zákona poskytuje přechodné období pro realizaci vzdělávacích programů akreditovaných podle starého zákona. Absolventi těchto programů, kteří dokončí své studium do 18 měsíců od data účinnosti novely (tj. do 28. února 2025), získají odbornou kvalifikaci podle starého zákona.
  3. Platnost Odborné Kvalifikace: Toto pravidlo se vztahuje nejen na asistenty pedagoga, ale i na další pedagogické profese. Odborná kvalifikace stávajících asistentů pedagoga a účastníků příslušných vzdělávacích programů tedy zůstává neohrožena a nezměněna.

Tato nová pravidla mají za cíl zajistit, že asistenti pedagoga s existující odbornou kvalifikací budou moci nadále vykonávat svou práci bez jakýchkoli problémů, a že noví absolventi vzdělávacích programů budou mít jasnost ohledně svých kvalifikací a práv.

Za Profesní institut to znamená, že kvalifikace získaná naším kurzem Studium pro asistenty pedagoga odpovídá požadavkům na kvalifikaci profese Asistenta pedagoga. Toto je jedna z posledních příležitostí získat kvalifikaci dle původního znění zákona, kdy podmínky zůstávají změnou novely zákona nedotčeny do dubna 2024.

Pro více informací navštivte webové stránky MŠMT: ZDE.

adam-winger-7fF0iei80AQ-unsplash

Sdílet