Nadnárodní projektové setkání v Praze

V pátek 17. června 2022 se v Praze sešli partneři projektu Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi. Jiříkova síň na Staroměstské radnici, kde probíhala hlavní část projektového setkání, přivítala kromě domácích aktérů z Jahodovky i zástupce ze Slovinska (Univerzita v Ljubljaně) a Srbska (Resursni centar za specijalnu edukaciju, Bělehrad).

Na programu byla také exkurze na Základní a mateřské škole Jaroslava Seiferta , kde vedení školy představilo zahraničním kolegům fungování českých asistentů pedagoga včetně možnosti nahlédnout na jejich práci přímo ve výuce.

Náročný pracovní den byl zakončen neformální plavbou s večeří.

TPM_04.jpeg

Sdílet