Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze

V souvislosti s tragickou událostí, která se udála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vyjadřuje vedení školy, zaměstnanci a studenti upřímnou soustrast všem pozůstalým a myslíme na zraněné, jejich rodiny a blízké.

Tento bezprecedentní čin extrémního násilí zasáhl nás všechny a vyjadřujeme tímto podporu a soucit akademické obci Univerzity Karlovy i všem zúčastněným.

Nadační fond Univerzity Karlovy:

Chci přispět - Nadační fond Univerzity Karlovy (cuni.cz)

960x0

Sdílet