Příručka a kurz pro pedagogické pracovníky

Rádi bychom se s Vámi podělili o novinky z projektu „Posílení inkluzivního vzdělávání:

Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve

vzdělávací praxi“. Díky mezinárodní spolupráci odborníků se podařilo vytvořit metodickou

příručku pro asistenty pedagoga, která představuje vědecky podložené přístupy a jejich způsob zavádění do vzdělávací praxe. Příručka je

velmi návodná a obsahuje i řadu případových studií, které mají pomoci lépe pochopit a uchopit celý postup zavádění přístupů do výuky.

Hlavní představení příručky a také shrnutí projektu, v jehož rámci byla vytvořena, se uskuteční na online konferenci na podzim 2023.

Od podzimu také poběží kurzy, které budou zaměřeny na podrobné vysvětlení některých vědecky podložených přístupů a jejich zavedení

do práce asistentů pedagoga. Připravuje se také návazný projekt, který příručku dále rozšíří. Příručka vznikla v rámci projektu Posílení

inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi

z programu Erasmus+ ve spolupráci odborníků z Jahodovky – Profesního institutu (ČR), Univerzity v Ljubljaně (Slovinsko) a z neziskové

organizace Resursni centar pro specijalnu edukaciju (Srbsko) pod vedením profesorky Ivy Strnadové, která působí na Univerzitě v New South Wales v Sydney (Austrálie).

Vědecky podložené přístupy jsou intervence, u kterých kvalitativní aplikovaný výzkum prokázal jejich účinnost. Pokud jsou tyto intervence používány správně, existuje větší pravděpodobnost, že si dítě osvojí učivo, rozvine svůj potenciál a dosáhne svých vzdělávacích cílů.

Koncept vědecky podložených přístupů umožňuje pedagogům širší náhled na vzdělávací proces, poskytuje více znalostí a možností v jejich

práci a přístupu ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami dle jejich individuálních schopností a preferencí, a tímto způsobem i aktivnější účast ve vzdělávacím procesu.

S přátelským pozdravem

Tým Jahodovky – Profesního institutu

Sdílet