Podmínky pro absolvování ONLINE kurzů

V případě kurzů realizovaných distanční formou v online prostředí je třeba vzít na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby účastník zajistil na vlastní náklady splnění následujících podmínek a základních technických předpokladů.

Online kurzy jsou realizovány v interaktivním formátu, za aktivní participace všech účastníků metodami řízené diskuse, sdíleného prostředí včetně písemných i verbálních reakcí zúčastněných.

K účasti na kurzu je zapotřebí mít k dispozici počítač nebo tablet s reproduktorem, mikrofonem, kamerou s minimálním internetovým připojením 4Mb/s a možností písemně reagovat v chatové komunikaci.

Děkujeme.

Tým Profesního institutu - Jahodovka

Sdílet