Konec platnosti akreditace - kurz Studium pro asistenty pedagoga

Upozorňujeme, že 28. 04. 2024 končí platnost Akreditace č. MSMT-735/2021-4-59 v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Tato akreditace bude nahrazena novou, která bude odpovídat novele zákona o pedagogických pracovnících a má stanoveny jiné podmínky splnění kvalifikace.

Tudíž žádáme všechny absolventy kurzů: STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA, kteří neabsolvovali závěrečnou zkoušku a mají o ni zájem, aby kontaktovali Profesní institut nejpozději do konce února 2024. Po konci platnosti akreditace již nebude možné závěrečnou zkoušku absolvovat.

DĚKUJEME.

Tým Jahodovky - Profesního institutu

asistent.original

Sdílet