Nový projekt: Osobní rozvoj a vzdělání pro ženy 50+

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Termín:

1. dubna 2024 - 31. prosince 2024

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Anotace projektu

Projekt podporuje realizaci komplexních vzdělávacích a rozvíjejících programů, které posílí postavení žen ve věku 50 a více let v zaměstnání a v osobním rozvoji.

Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na počítačové dovednosti, pracovněprávní znalosti, zdravý životní styl, zvládání stresových situací, duševní hygienu, řešení konfliktů či týmovou spolupráci.

Všechny vzdělávací programy v tomto projektu jsou zcela ZDARMA. Cílem je poskytnout možnost vzdělání každé ženě bez ohledu na její profesní postavení, stav či finanční situaci.

Celý průběh projektu bude personalizovaný – s každou přihlášenou ženou vytvoříme individuální plán profesního rozvoje, na který navážou individuálně vyprofilované kurzy, které jí pomohou na pracovním trhu i v osobním rozvoji. Jednotlivé kurzy budou probíhat v prezenční či online formě.

A to není vše. Každá žena na své nové cestě získá podporu a péči osobního KOUČE a KARIÉROVÉHO PORADCE. Zároveň Vám budou inspirací životními příběhy úspěšných žen na vybraných workshopech, které Vám umožní otevřít si nové profesní i soukromé obzory!

Věříme, že tímto způsobem můžeme podpořit každou ženu na cestě k úspěšnému a harmonickému pracovnímu životu.

Jak to celé probíhá?

 1. Registrace (do 30. 3. 2024)
 2. Individuální setkání - může být prezenčně i online (předání materiálů, info)
 3. Profesní vstupní diagnostika (vytvoření vzdělávacího plánu)
 4. Výběr jednotlivých kurzů (na základě vzdělávacího plánu)
 5. Výstupní diagnostika - jak se podařilo vzdělávací plán naplnit

EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné

Příležitosti kariérního rozvoje a osobního růstu pro ženy 50+
reg. č. CZ.03.01.02/00/22_037/0002612

Cílem projektu je realizace aktivit zaměřených na komplexní podporu žen 50+ vedoucí ke zlepšení jejich postavení na trhu práce a snižujících pravděpodobnost jejich předčasného odchodu do důchodu.

Pro koho je projekt určen

Pro ženy ve věkové skupině 50+ s primárně ukončeným středoškolským vzděláním, případně vyšším, a aktivní na trhu práce

Aktivity projektu

Nabídka vzdělávacích kurzů:

Vzdělávací programy budou probíhat ve skupinkách, maximálně 7 účastnic, aby byla zajištěna individualita. Jednotlivé kurzy budou realizovány v odpoledních či podvečerních hodinách, většinou ve formě ONLINE nebo prezenčně. Každá účastnice projektu si vybírá z nabízených kurzů, které vychází ze vstupní diagnostiky (vzdělávacího plánu).

Vzdělávací program I
Zvládání nároků spojených s technologickým pokrokem a digitalizací

 • Kurz I – Ochrana a bezpečí na internetu - prezenčně 2 hodiny
 • Kurz II – Google Workspace a online schůzky - 3 hodiny ONLINE
 • Kurz III - Efektivní práce s poštou a porozumění - 2 hodiny ONLINE
 • Kurz IV – Práce s MS Office Word - 2 hodiny prezenčně
 • Kurz V – Práce s MS Office Excel 1 - 2 hodiny prezenčně
 • Kurz VII – Dovednosti v oblasti mobilních zařízení a mobilních aplikací - 2 hodiny prezenčně
 • Kurz VI – Práce s MS Office PowerPoint - 2 hodiny ONLINE

Vzdělávací program II
Pracovněprávní oblast

 • Vzdělávací kurz I – Pracovní právo, práva a povinnosti subjektů - 2 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Vzdělávací kurz II – Formy zaměstnání, pracovní podmínky, BOZP, náhrady majetkové a nemajetkové újmy - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Vzdělávací kurz III - Práce na dálku, práce mimo pravidelné pracoviště, náhrady a práva pečujících osob v zaměstnání - 2 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Vzdělávací kurz IV – Ukončení pracovního poměru a jiných forem zaměstnání - 2 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Vzdělávací kurz V – Odměna za vykonanou práci, příplatky a srážky, překážky v práci - 2 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Vzdělávací kurz VI – Rovné zacházení, diskriminace, whistleblowing (zákon o ochraně oznamovatelů) - 2 hodiny prezenčně/ONLINE

Vzdělávací program III
Finanční gramotnost a zajištění na stáří

 • Kurz I – Peníze až na prvním místě - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz II – Rodinný rozpočet v pohodě - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz III – Kam s penězi - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz IV – Kde vzít peníze - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz V – Bezpečné babí léto - 3 hodiny prezenčně/ONLINE

Vzdělávací program IV
Oblast zdraví a zdravého životního stylu

 • Kurz I - Životospráva, zdravý životní styl a duševní zdraví - 3 hodiny prezenčně
 • Kurz II - Pohyb, Relax a Ohleduplnost ke svému tělu - 4 hodiny prezenčně
 • Kurz III - Stresové situace na pracovišti a zvládací strategie - 3 hodiny prezenčně
 • Kurz IV - Vztahové a partnerské situace - 3 hodiny prezenčně
 • Kurz I - Je čas naučit se komunikovat, sebevědomá asertivní komunikace - 3 hodiny prezenčně/ONLINE

Vzdělávací program V
Kurzy měkkých dovedností

 • Kurz I - Je čas naučit se komunikovat, sebevědomá asertivní komunikace - 3 hodiny
  prezenčně/ONLINE
 • Kurz II - Řešení konfliktů, taktiky a strategie - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz III - Jak zvládnout a ovládnout krize - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz IV - Jak sladit život a čas, time management a konec prokrastinace - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz V - Tajemství flow: jak využít svůj potenciál na maximum - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz VI - Týmová spolupráce a jak na ni i v mezigeneračních kolektivech - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz VII - Kde a jak najít sebevědomí - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz VIII - Kreativní řešení problémů - 3 hodiny prezenčně/ONLINE
 • Kurz IX - Kritické myšlení - 3 hodiny prezenčně/ONLINE

Průběh:

 1. Nábor cílové skupiny a informační podpora (hlavní nábor probíhá do 30. 3. 2024)
 2. Profesní diagnostika (zjištění potřeb a nastavení individuálního plánu profesního rozvoje včetně stanovení individuálního cíle, kam by se chtěla podpořená osoba prostřednictvím projektu posunout)
 3. Průběžné individuální poradenství a koučink
 4. Vzdělávací aktivity
 5. Sdílení zkušeností (podpora motivace účastnic projektu prostřednictvím sdílení zkušeností žen ve věku 50 a více let úspěšných a aktivních na trhu práce a posilování pracovních schopností v rámci principu celoživotního vzdělávání)

Výstupy projektu

Každá účastnice získá po úspěšném absolvování "Osvědčení o kvalifikaci"

Délka kurzu

Každá účastnice musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávacích aktivit, včetně poradenství a koučinku.

Přihlášení do projektu

Kód
Poznámka
Cena
 
 1
Náhradník
 

Program

Možnosti jednotlivých vzdělávacích aktivit:

1) Vstupní diagnostika a motivační poradentství

Zjištění potřeb a nastavení individuálního plánu rozvoje včetně stanovení individuálního cíle, kam by se chtěla podpořená osoba prostřednictvím projektu posunout na základě zjištění ze vstupní diagnostiky.

2) Vzdělávací a poradenské aktivity zaměřené na zvládání nároků spojených s technologickým pokrokem a digitalizací

Rozvoj kompetencí v oblasti nových technologií a postupů zacílený na zvyšování kompetencí při práci s těmito technologiemi a na nové způsoby práce.

3) Vzdělávací aktivity v oblasti zdraví

Vzdělávání v oblasti podpory duševního zdraví, psychohygiena a zvládání stresu v pracovním i osobním životě.

4) Kurzy měkkých dovedností (konkrétní výběr dle skutečných potřeb cílové skupiny, které vyplynou ze vstupní diagnostiky)

Analytické myšlení; řešení problémů; komunikační dovednosti; kritické myšlení; týmová spolupráce; produktivita; sebevědomí, nervozita a jak prodat svou hodnotu; práce v mezigeneračních kolektivech; adaptace na změny; argumentace a vyjednávání; time management včetně slaďování pracovního a rodinného života.

5) Vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti pracovněprávní

Druhy pracovněprávních vztahů; povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele dle zákoníku práce; možnosti flexibilních forem zaměstnání a práce na dálku; pracovní podmínky dle zákoníku práce (pracovní doba, dovolená, překážky v práci, BOZP, převedení na jinou práci); zásady rovného odměňování a rovných příležitostí na pracovišti; práva pečujících osob v zaměstnání; možnosti řešení diskriminace na pracovišti.

6) Vzdělávací aktivity a poradentství v oblasti finanční gramotnosti

Finanční odolnost (dostupnost finančního polštáře, schopnost vypořádat se s finančním nedostatkem); plánování individuálních financí (aktivní spoření a sledování dlouhodobých finančních cílů, finanční produkty); povědomí o finančních podvodech; sladění partnerských financí.

Finanční zajištění na stáří – orientace v důchodovém systému (hranice odchodu do důchodu, potřebná doba důchodového pojištění, kde a jak se žádá o starobní důchod); důchodové připojištění a další finanční produkty a možnosti pro finanční zajištění na stáří; co zvážit před rozhodnutím, zda čerpat předčasný, řádný nebo odložený důchod; rizika spojená s předčasným odchodem do důchodu a možnosti předdůchodu; pravidla pro pracovní činnost v důchodovém věku.

Máte dotaz?

Sdílet