Odlišný mateřský jazyk: Vzdělávání vícejazyčných dětí a jejich adaptace ve školním prostředí

Konference se bude zabývat otázkami, jakými např. jsou: Jakým způsobem můžeme efektivně integrovat vícejazyčné děti do mateřských a základních škol? Jaký vliv má znalost více jazyků na rozvoj dítěte? A jak můžeme podpořit adaptaci těchto dětí v mateřských školách?

Proč je to důležité?

Důležitost tohoto tématu spočívá v tom, že děti s odlišným mateřským jazykem často přinášejí bohatství kulturních a jazykových perspektiv do školního prostředí. To může vytvářet obohacující prostředí pro všechny žáky. Nicméně, mohou také čelit určitým výzvám, pokud nejsou dostatečně podpořeny. Nové prostředí o nové výzvy ve vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem přinesl také válečný konflikt na Ukrajině a podpora dětí z Ukrajiny.

Hlavní témata konference:

1) Vzdělávání vícejazyčných dětí: Toto téma se zaměřuje na strategie a metody výuky, které jsou efektivní pro vícejazyčné děti. Jaký je význam jazykového rozvoje a jakým způsobem mohou pedagogové podporovat rozvoj více jazyků u dětí?

2) Dítě – cizinec v mateřské škole: Jakým způsobem může mateřská škola vytvořit inkluzivní prostředí pro děti s odlišným mateřským jazykem? Jaký je vliv kulturních rozdílů a jak se mohou pedagogové přizpůsobit potřebám těchto dětí?

3) Žák – cizinec v základní škole: Jak se děti s odlišným mateřským jazykem adaptují na základní školu? Jakým způsobem může školní prostředí podpořit jejich integraci a úspěšné učení?

4) Zkušenosti asistenta pedagoga s dětmi s odlišným mateřským jazykem: Asistenti pedagoga hrají důležitou roli v podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem. Na této konferenci budou sdílet své zkušenosti a osvědčené postupy pro práci s těmito dětmi.

5) Adaptace a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole: Jak mohou pedagogové a rodiče společně podpořit adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole? Jaké jsou klíčové strategie pro úspěšnou integraci do školního prostředí?

6) Spolupráce a komunikace s rodinou dětí s odlišným mateřským jazykem: Rodinná podpora hraje klíčovou roli v úspěšném vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Na této konferenci budeme zkoumat, jakým způsobem můžeme efektivně spolupracovat s rodinami těchto dětí a jak řešit problémové situace z pohledu dítěte vycházející z osobní zkušenosti a praxe.

7) Taková normální multikulturní rodina – trilingvní výchova dětí v česko- egyptském vztahu: Jedinečné příběhy a výzvy trilingvní výchovy dětí v různých kulturních kontextech. Jaké jsou osvědčené postupy pro výchovu dětí v multikulturním prostředí?

8) Co se osvědčilo v integraci dětí s odlišným mateřským jazykem na základní škole?: Zkušenosti škol a pedagogů s úspěšnou integrací dětí s odlišným mateřským jazykem na základní úrovni. Jaké jsou klíčové faktory pro úspěch a jak můžeme tyto zkušenosti využít v praxi?

Tato konference nabízí jedinečnou příležitost pro pedagogy, sociální pedagogy, sociální pracovníky a všechny, kdo jsou zapojeni do vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, aby sdíleli své znalosti, zkušenosti a inovativní přístupy. Jedná se o jedinečnou platformu pro otevřenou diskuzi, sdílení znalostí a vytváření nových strategií pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Přijďte se zapojit do této důležité debaty o inkluzi a vzdělávání ve světě plném jazykové a kulturní diverzity.

Datum a místo konference:

Konference "Můj svět – Odlišný mateřský jazyk"; se koná 21. září 2023 v Profesním institutu Jahodovka na adrese: Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

Jak se zúčastnit:

Pro registraci na konferenci a získání více informací o programu a řečnících navštivte

naše webové stránky ZDE.

Tato konference je skvělou příležitostí pro všechny, kteří se zajímají o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a chtějí přispět k lepšímu porozumění této problematice a k lepší podpoře těchto dětí ve vzdělávacím procesu. Přijďte se připojit k této inspirující události a podílet se na budování inkluzivního vzdělávání pro všechny!

Vedoucí Profesního institutu Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA a tým Jahodovky - Profesního institutu

konference blog

Sdílet