Mgr. Evženie Mačková

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  obor vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  obor učitelství odborných předmětů
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  rodinná výchova a výchova ke zdraví – rozšiřující studium

Celoživotní vzdělávání:

 • Unie Comenius Praha – Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků
  a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ
 • Univerzita Palackého v Olomouci – vzdělávání dospělých – kvalifikační studium
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – výchovné poradenství

Specializační kurzy:

 • Prevence rizikového chování v praxi škol
 • Kurz kariérového poradenství pro SŠ
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Lektorská činnost:

 • Lektorka vzdělávacích kurzů „Péče o zdravotně znevýhodněné“
 • Lektorka rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“

Pracovní zkušenosti:

 • Zvláštní škola Horní Počernice
 • Zvláštní škola Nymburk
 • Nyní Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk
 • místostarostka obce Polepy → sociální a zdravotní péče obyvatel
 • vedení seminářů k problematice znevýhodněných osob
 • asistent domácí zdravotní a sociální péče

Máte dotaz?