Mgr. Jana Gavalcová

Vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro střední školy, občanská nauka – ruský jazyk
 • Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, zeměpis

Celoživotní vzdělávání:

 • Osvědčení o studiu k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
 • Řešení problému ve třídě
 • Jiné dítě – problémový žák
 • Kolegiální podpora ve sborovně
 • Postup školy při realizaci 2. – 5. stupně podpůrných opatření
 • Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách
 • Management školní třídy
 • Integrovaný žák na základní škole běžného typu
 • Diagnostika školní třídy
 • Výchovné a kariérové poradenství e-kariéra+
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Komunikace ve školní praxi
 • Kurz Metody a formy aktivního učení
 • Kurz Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže
 • Kurz Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ, modul č. 4 – Prevence sociálně patologických jevů
 • Praktický výcvik posuzování kvality ve vzdělávání

Pracovní zkušenosti:

 • ZŠ Teplice nad Metují, učitel
 • ZŠ Praha 4, Pošepného námětí 2022, učitel
 • ZŠ T. G. M. Milovice, učitel a metodik prevence
 • Nyní ZŠ Juventa Milovice, učitel a metodik prevence

Máte dotaz?