doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, pedagogická a akademická pracovnice Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, bezpečnostní konzultantka, členka České kriminologické společnosti, Radicalization Awareness Network, European Expert Network on Terrorism Issue. Klade za cíl zvýšit povědomí pracovníků bezpečnostních sborů a dalších relevantních organizací o problematice terorismu, radikalizace a kriminalitě gangů a tím přispět k efektivnějšímu boji se zločinem a souvisejícími sociálně patologickými jevy.

Vzdělání:

 • Policejní akademie ČR v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika

Vybrané publikace:

 • Extremismus (2012)
 • Extremismus a společnost (2013)
 • Gangy (2017)
 • Hrozba radikalizace (2019)
 • Propagační metody politického extremismu (2014)
 • Symbolika kriminálního tetování (2016)

Pracovní zkušenosti:

 • Policie České republiky
  služba kriminální policie a vyšetřování
 • Policie České republiky
  útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor extremismu a terorismu
 • Policejní akademie ČR v Praze
  akademický pracovník
 • Policejní akademie ČR v Praze
  děkanka Fakulty bezpečnostně právní
 • České vysoké učení technické v Praze, FBMI
  akademický pracovník, hlavní ředitel projektu bezpečnostního výzkumu

Nadcházející kurzy

Radikalizace a obdiv extrémního násilí u dětí a mládeže

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekcí radikalizace u dětí a mládeže, identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu násilí.

 • Začátek kurzu: 19. června 2024
 • Cena od: 2100 Kč
Více informací

Máte dotaz?