Mgr. Bc. Lenka Lesařová

Lektorka Mgr. Bc. Lenka Lesařová má bohatou praxi. V roce 1984 začínala jako učitelka základní školy a současně působila jako vychovatelka v Domově mládeže. Její pedagogická kariéra však pokračovala na Střední pedagogické škole, kde se věnovala předmětu Sociální práce s vězněnými osobami a pořádání exkurzí do vězeňských zařízení ČR a SRN. Taktéž byla zaměstnána jako externí učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Nymburk. Dále působila jako poradce v Občanské poradně Respondeo, o. s. či jako personalistka, sociální pracovnice a speciální pedagog ve Vězeňské službě ČR. Kromě pozice pedagoga odborných předmětů a koordinátora odborné praxe, působí na Jahodovce taktéž jako lektorka.

Mezi její další lektorské zkušenosti patří např. didaktik a metodik pro odborný learning, odborná supervizorka v dobrovolnickém centru BENE (podpora lidí s mentálním postižením) či lektorka kurzu komunikačních dovedností v rámci projektů, zaměřených na integraci propuštěných jedinců do společnosti.

Absolvovala taktéž stáže v Litvě, na Slovensku, v Belgii či Francii.

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - sociální pedagogika
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - učitelství odborných předmětů

Celoživotní vzdělávání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze-osobnostně sociální výcvik
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze-sociálně psychologický výcvik
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - supervizní výcvik

Specializační kurzy:

 • Kurz metodiky práce asistenta pedagoga
 • Základy vzdělávání a péče o děti s autismem
 • Specializační kurz strategie vyjednávání a zvládání stavu agresivity
 • Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím
 • Rizikoví rodiče a rizikové děti
 • Supervize ve školství
 • Specializační kurzy protidrogové prevence
 • Práce s klientem v oblasti sociálně právního poradenství
 • Česká komunitní psychoterapie v praxi
 • Specializační kurz pro sociální pracovníky
 • Specializační kurz práce s obětí DN
 • Jednání s problémovými klienty
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
 • Dobrá praxe - odborná konference v Trnavě
 • Děti a násilí - odborná konference v Praze

Vybrané publikace:

 • Příspěvky do odborných časopisů
 • Spoluautor publikace „Integrace propuštěného pachatele“

Máte dotaz?