Mgr. Bc. Lenka Lesařová

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - sociální pedagogika
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - učitelství odborných předmětů

Celoživotní vzdělávání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze-osobnostně sociální výcvik
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze-sociálně psychologický výcvik
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - supervizní výcvik

Specializační kurzy:

 • Kurz metodiky práce asistenta pedagoga
 • Základy vzdělávání a péče o děti s autismem
 • Specializační kurz strategie vyjednávání a zvládání stavu agresivity
 • Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím
 • Rizikoví rodiče a rizikové děti
 • Supervize ve školství
 • Specializační kurzy protidrogové prevence
 • Práce s klientem v oblasti sociálně právního poradenství
 • Česká komunitní psychoterapie v praxi
 • Specializační kurz pro sociální pracovníky
 • Specializační kurz práce s obětí DN
 • Jednání s problémovými klienty
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
 • Dobrá praxe - odborná konference v Trnavě
 • Děti a násilí - odborná konference v Praze

Lektorská činnost:

 • Odborná supervizorka v dobrovolnickém centru BENE
  (podpora lidí s mentálním postižením)
 • Lektorka rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“
 • Realizátorka a lektorka rekvalifikačních kurzů „Dobrá chůva“
 • Lektorka vzdělávacích programů v rámci prevence kriminality
 • Lektorka kurzů komunikačních dovedností v rámci projektů zaměřených
  na integraci propuštěných jedinců do společnosti
 • Didaktik a metodik pro odborný learning

Pracovní zkušenosti:

 • Střední odborné učiliště a Základní škola - vychovatelka v Domově mládeže, učitelka
 • Vězeňská služba ČR - sociální pracovnice, speciální pedagog
 • Střední pedagogická škola - externí učitelka odborných předmětů
 • Občanská poradna Respondeo, o. s.
  poradce – sociální pracovník v oblasti sociálně právní problematiky
  poradce – sociální pracovník Centra pro pomoc obětem domácího násilí
  poradce – sociální pracovník Centra pro pomoc obětem trestných činů
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
 • Soukromá střední odborná škola a odborné učiliště
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Odborné stáže:

 • Litva, Vilnius
 • Slovenská republika, Trnava, Bratislava
 • Slovenská republika, Trnava, Zavar
 • Belgie, Gent
 • Francie, Nice

Publikační činnost:

 • Příspěvky do odborných časopisů
 • Spoluautor publikace „Integrace propuštěného pachatele“

Máte dotaz?