PhDr. Mgr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně má nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou
a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Je přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). 

Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u něj začala na pozici pracovníka v sociálních službách, později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto ví, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. 

Nyní se snaží osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Klade důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy. 
Spolupodílel se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicíně Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV ho můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace. 

Je taktéž členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Vzdělání:

 • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník 
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení
  v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium
  v programu Management sociální práce v organizacích
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Celoživotní vzdělávání:

 • Malnutrice u seniorů v důsledku domácího násilí
 • Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
 • Když je pacient nezpůsobilý rozhodovat o zdravotní péči
 • Hospicová péče - současný stav a perspektivy
 • Etické poradenství ve zdravotnictví

Vybrané publikace:

 • Komunikace pracovníků v sociálních službách s klienty v terminální fázi života
 • Locus of control u sociálně exkludovaných Romů
 • Management kvality v pojetí sociálních služeb
 • Očekávaná role supervizora v zařízení sociálních služeb
 • Podpora laických pečujících v paliativní péči
 • Sociální péče o klienta v zařízení sociálních služeb
 • Zabezpečení občan v případě nemoci, handicapu a stáří

Zajímavá a atraktivní témata se snaží šířit do veřejného prostoru médii. Kromě tradičních tištěných periodik pro laické čtenáře (Deník atp.) i odborníky (Listy sociální práce, Sociální služby, Ošetřovatelské perspektivy, Sociální práce atp.) publikuje též online (ŽivéChebsko.cz atp.). Najdete ho také jako hosta v rozhovorech na YouTube či si ho lze poslechnout v podcastech na Spotify a Soundcloud.

Nadcházející kurzy

Základní kurz krizové intervence

Kurzy pro sociální pracovníky

Základní kurz krizové intervence, ve formě akreditovaného vzdělávacího programu, představí účastníkům krizi v lidském životě, její průběh, projevy a možné důsledky.

 • Začátek kurzu: 25. dubna 2024
 • Cena od: 10800 Kč
Více informací

Máte dotaz?