PhDr. Mgr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou
a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). 

Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách, později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. 

Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy. 


Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicíně Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace. 

Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Vzdělání:

  • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník 
  • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení
    v oboru Pedagogika-Sociální práce 
  • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
  • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium
    v programu Management sociální práce v organizacích
  • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium Rehabilitační psychosociální péče 
  • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Máte dotaz?