Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA

Vzdělání:

 • Sociálně právní akademie, Praha 10, Sociálně právní činnost
 • Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, obor Sociální politika a sociální práce
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, obor Sociální politika a sociální práce
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika
 • Univerzita Jana Amose Komenského - Evropská hospodářsko-správní studia
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Dosud - Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Psychodynamický psychoterapeutický výcvik
 • Dosud - IVPP, s. r. o., MBA v pomáhajících profesí

Pracovní zkušenosti:

 • Městský úřad Benešov, sociální pracovnice OSPOD
 • Městský úřad Benešov, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Nyní pracuje v Centru pro komunitní práce Střední Čechy, metodik,
manažer a odborný garant projektů z ESF.
Současně je zástupkyní ředitele na Jahodovce - Vyšší odborné škole sociálně právní.

Odborné kurzy:

 • Agresivní jedinec I a II
 • Neviditelné děti, práce s dětmi vězněných rodičů
 • Migrace, azylové řízení a integrace v ČR
 • Facilitační dovednosti nejen pro vedení případových konferencí
 • Supervize vlastní práce
 • Vzdělávání sociálních pracovníků v problematice domácího násilí
 • Rozvoj profesionálních dovedností - psychoterapeutický výcvik
 • Rodinná diagnostika a terapie

Lektorské zkušenosti:

 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu - odborná lektorka
 • Komunitní plánování
 • Práce s lidmi ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Domácí násilí
 • Prevence kriminality
 • Sociální kuratela a její výkon ve veřejné správě

Nadcházející kurzy

Máte dotaz?