Mgr. Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.

Lektorská činnost:

 • Lektorka v kurzech projektů Sítě mateřských center
  v oboru Předškolní pedagogika a Hudební výchova (muzikoterapie) dětí 3-15 let
 • Lektorka hudebních dílen Zvoneček pro rodiče s dětmi 0-6 let,
  pro těhotné maminky, pro ženy v A centru, Praha 8
 • Soukromá praxe a poradenství v muzikoterapii a speciální pedagogice

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika (postgraduální studium)

Celoživotní vzdělávání:

 • roční muzikoterapeutická škola Dorion, Pensylvánie, USA

Pracovní zkušenosti:

 • Speciální Mateřská škola v Praze
 • Ústav sociální péče Praha 6
 • Speciální waldorfská škola Aberdeen ve Skotsku
 • Friends of Camphill India
 • Soukromá základní škola speciální Modrý klíč Praha
 • Kojenecký ústav Praha
 • Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou terapií při FTNsP
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Dětském centrum Paprsek, Praha
 • SPC při Fakultní mateřské škole se speciální péčí Praha
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Specializační kurzy:

 • Program Portage
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Nadstavbový kurz Bazální stimulace
 • Sociálně osobnostní výcvik
 • Sexualita mentálně postižených
 • Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace
  v absolventských pracích vyšších odborných škol

Vybrané publikace:

 • Šramlová, L. Alikvotní zpěv a některé jeho léčebné účinky.
  Arteterapie. 2007, č. 13.
 • Šramlová, L. Zkušenosti muzikoterapeutky s dětmi do tří let v Dětském centru.
  Arteterapie. 2009, č. 17.
 • Dvořák, R., Počtová, L. Škola a estetický rozvoj žáků. In Vališová, A., Kasíková, H. a kol.
  Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011.
 • Počtová, L. Muzikofiletika jako prostředek primární prevence ve školní
  a zájmové výchově
  . In Jedlička, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících.
  Praha: Grada, 2015.

Máte dotaz?