Mgr. Bc. Jana Bernoldová, Ph.D.

Mgr. Bc. Jana Bernoldová, Ph.D. je speciální pedagožka. Působila jako speciální pedagog např. v Základní škole Legerova či v Rytmusu Benešov, o.p.s.
Řadu let však pracuje s lidmi s mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
Její profesní zaměření je motivováno osobní životní zkušeností sourozence s těžkým
kombinovaným postižením. Ve své praxi se zaměřuje na podporu vzdělávací a sociální
inkluze. Působí také jako konzultantka a přednášející v oblasti rodičovství osob
s mentálním postižením.

Od roku 2019 se věnuje vzdělávání dospělých na vysokoškolských fakultách
(Karlova Univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) a vyšších
odborných školách s pedagogickým a sociálním zaměřením.

Lektorka má zkušenosti s přípravou a koordinací projektů, v současné době realizuje
projekt „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga
v používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi“, který je realizován
Profesním institutem Jahodovka ve spolupráci s partnery ze Srbska a Slovinska.

Nyní se kromě lektorování v Jahodovce věnuje taktéž lektorování v Unii sexuálních důvěrníků ČR (Nebuď na Nule), Diakonické akademii či na MPSV.

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, obor Speciální pedagogika
 • Ostravská univerzita, obor Management v neziskovém sektoru

Celoživotní vzdělávání:

2014 - 2015 Coach / therapist Video Interaction Guidance, MPSV, reference number 2015/0939-PC/SP/VP

Vybrané publikace:

 • Bernoldová, J., Strnadová, I., & Adamčíková, Z. (2019). Ženy s mentálním postižením
  v roli matek.
 • Adamčíková, Z., Bernoldová, J., Strnadová, I. & Sedláková, K. (2019). Zkušenosti rodičů
  s mentálním postižením s nabízenou formální podporou.
  Fórum sociální práce.
 • Adamčíková, Z., Bernoldová, J., & Strnadová, I. (2018). Formální podpora rodičů
  s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků.
  Sociální práce.
 • Strnadová, I., Bernoldová, J., & Adamčíková, Z. (2018). Women with intellectual
  disabilities assuming the mother identity.
  Disability & Society.
 • Bernoldová, J., Strnadová, I., & Adamčíková, Z. (2017). Etické aspekty výzkumu
  zahrnujícího osoby s mentálním postižením.
  Speciální pedagogika.
 • Adamčíková, Z., Bernoldová, J., Strnadová, I., & Chval, M. (2017). Připravenost
  pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením.
  Fórum sociální práce.
 • Strnadová, I., Bernoldová, J., Adamčíková, Z., & Klusáček, J. (2017). Medical personnel’s
  knowledge, attitudes, and experiences of mothers with intellectual disability.

  Journal of Intellectual & Developmental Disability.
 • Strnadová, I., Bernoldová, J., Adamčíková, Z., & Klusáček, J. (2016). Good enough
  support? Exploring the attitudes, knowledge and experiences of practitioners
  in social services and child welfare working with mothers with intellectual disability.

  Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.
 • Bernoldová J., Adamčiková Z., Strnadová I., & Klusáček J. (2016). Zkušenosti, postoje
  a znalosti zdravotníků o rodičovství žen s mentálním postižením.
  Česká gynekologie.
 • Adamčíková, Z., Bernoldová, J., & Strnadová, I. (2015). Mateřství žen s mentálním
  postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
  Sociální práce.
 • Mužáková, M., Bernoldová, J. & Adamčíková, Z. (2014). Sebevzdělávací materiály
  pro rodiče s mentálním postižením jako jedna z možností speciálněpedagogické
  intervence.
  Speciální Pedagogika.

Ocenění:

 • 2020: Stipendium Husova nadace
 • 2018: Cena Josefa Hlávky, udělená Nadací Nadání
 • 2016: University of Vienna, Faculty of Psychology “Univie IASSIDD – 2016, Fellowship“

Nadcházející kurzy

Máte dotaz?