Mgr. et Mgr. Blanka Tulachová

Lektorka pracovala ve  většině agend odboru sociálních věcí, nejbohatší zkušenosti získala v oblasti náhradní rodinné péče. Má také pedagogickou praxi, zkušenosti s organizací a vedením akcí a pobytů pro rodiny a děti. Líbí se jí, co řekl Sokrates: Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou!:-)

Vzdělání:

 • Sociálně právní akademie Praha 10
 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Náboženské nauky
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika

Celoživotní vzdělávání:

 • Dítě nalezenec, babybox, souhlas s osvojením,
 • Zákon o sociálně právní ochraně dětí, Občanský zákoník,
  Správní řád, Zákon o obcích, státní správa, samospráva
 • Etická výchova
 • Sociálně právní ochrana dětí v praxi,
  náhradní rodinná péče - kontakt s biologickými rodiči,
  práce s dítětem v NRP, attachment, identita,
 • Přístupy a dovednosti při výkonu SPOD
 • Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů
  při výběru adeptů na nový typ zaměstnání
 • Krizová intervence - Rodinné právo podle právní úpravy nového Občanského zákoníku
 • Výkon SPO po legislativních změnách
 • Jak lépe porozumět dítěti v NRP
 • MINIPRIDE
 • Pěstounská péče očima dětského lékaře a psychiatra
 • Úvod do problematiky příbuzenské pěstounské péče
 • Budování identity - mluvme o biologické rodině dítěte
 • Setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP
 • Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou
 • Aktuální otázky péče o dítě separované od rodičů
 • Attachment nejen u dětí v NRP
 • Jedno dítě, dvě rodiny, vazba u dětí v NRP
 • Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného
  v pěstounské péči na přechodnou dobu
 • Rozšíření odborných kompetencí sociálních pracovníků
  a pracovníků v sociálních službách, Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce

Máte dotaz?