Mgr. Hedvika Jiroutová

Vzdělání:

 • Gymnázium Nymburk
 • Univerzita J. A. Komenského Praha,
  obor Speciální pedagogika

Celoživotní vzdělávání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  Studium pro výchovné poradce

Specializační kurzy:

 • Řešení problému ve třídě
 • Komunikace v práci učitele
 • Kolegiální podpora ve sborovně
 • Jiné dítě - problémový žák
 • Management školní třídy
 • Integrovaný žák na základní škole běžného typu
 • Individualizace výuky v oblasti čtenářské
  a informační gramotnosti
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Využití ICT - interaktivní tabule - základy
 • Metody a formy aktivního učení
 • Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ
 • Výuka cizích jazyků u dyslektiků
 • Pravo a levohemisférová dyslexie,
  diagnostika a náprava

Pracovní zkušenosti:

 • Základní a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice
  učitelka
 • Nyní Základní škola Juventa Milovice
  učitelka, výchovný poradce

Máte dotaz?