Ing. Bc. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Lektorka má několikaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků,
jak ve vztahu k managementu škol, tak v rámci harmonizace pracovního
a osobního života prostřednictvím work-life balance. Specializuje se na rozvoj
manažerských dovedností, strategické řízení, evaluaci, zpracování akreditací studijních
programů a kurzů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V oblasti školství se pohybuje od roku 1993, kde několik let zastávala vedoucí pozice jak
ve středním (zástupce ředitele), tak i ve vysokoškolském prostředí (prorektorka).

Věnuje se publikační činnosti a projektovým aktivitám (projekty MŠMT, OP VK,
OP VVV, TA ČR), působí jako lektorka a publikuje knihy a odborné články zejména
v oblasti managementu a marketingu škol, zaměřuje se také na nastavování
systému zajišťování managementu kvality, zpracování analýz, hodnocení
výstupů vzdělávání, kulturu v prostředí vzdělávacích organizací. Dále působila jako manažersko- administrativní pracovník v ČSAV Praha, inspektor ve Státní bance československé či Komerční bance, a.s., taktéž je součástí týmu Vyšší odborné školy sociálně právní- Jahodovka, jako pedagog/lektor.

Vzdělání:

  • ČVUT Praha, obory Ekonomika a řízení stavebnictví a Učitelství odborných předmětů
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Andragogika
  • LIGS University, obor Management vzdělávání dospělých

Vybrané publikace:

  • MATOUŠ, Z., L. PAULOVČÁKOVÁ, M. TURECKIOVÁ a J. VETEŠKA. Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací.
  • PAULOVČÁKOVÁ, L. Kultura a PR vzdělávací organizace.
  • PAULOVČÁKOVÁ, L. Management kvality vzdělávacích organizací.
  • PAULOVČÁKOVÁ, L. Strategie řízení vzdělávací organizace.
  • PAULOVČÁKOVÁ, L. Marketing management ve vzdělávání.

Nadcházející kurzy

Máte dotaz?