Ing. Bc. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Lektorka má několikaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků,
jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu k osobnímu životu.

V oblasti školství se pohybuje od roku 1993 a více než deset let funguje ve vedoucích
pozicích vysokých škol, nyní je tajemnicí na Katedře andragogiky a managementu
vzdělávání na Karlově univerzitě
a šest let byla prorektorkou na Univerzitě Jana
Amose Komenského
.

Zabývá se technikami time managementu, odbornou publikační činností a významně
se podílí na zpracování systému kvality v prostředí vysoké školy.

Vzdělání:

 • ČVUT Praha, obory Ekonomika a řízení stavebnictví a Učitelství odborných předmětů
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Andragogika
 • LIGS University, obor Management vzdělávání dospělých

Pracovní zkušenosti:

 • ČSAV Praha, manažersko-administrativní pracovník
 • Státní banka československá a Komerční banka, a.s., inspektor
 • Ekonomická akademie, zástupce ředitele, pedagogický pracovník
 • Vyšší odborná škola, pedagog
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., vedoucí a akademický pracovník
 • Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o., vedoucí a akademický pracovník
 • Institut pro veřejnou správu, lektor
 • Nyní Univerzita Karlova, akademický pracovník

Máte dotaz?