Ing. Bc. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Lektorka má několikaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků,
jak ve vztahu k managementu škol, tak v rámci harmonizace pracovního
a osobního života prostřednictvím work-life balance. Specializuje se na rozvoj
manažerských dovedností, strategické řízení, evaluaci, zpracování akreditací studijních
programů a kurzů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V oblasti školství se pohybuje od roku 1993, kde několik let zastávala vedoucí pozice jak
ve středním (zástupce ředitele), tak i ve vysokoškolském prostředí (prorektorka).

Věnuje se publikační činnosti a projektovým aktivitám (projekty MŠMT, OP VK,
OP VVV, TA ČR), působí jako lektorka a publikuje knihy a odborné články zejména
v oblasti managementu a marketingu škol, zaměřuje se také na nastavování
systému zajišťování managementu kvality, zpracování analýz, hodnocení
výstupů vzdělávání, kulturu v prostředí vzdělávacích organizací.

Vybrané publikace:

 • MATOUŠ, Z., L. PAULOVČÁKOVÁ, M. TURECKIOVÁ a J. VETEŠKA. Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací.
 • PAULOVČÁKOVÁ, L. Kultura a PR vzdělávací organizace.
 • PAULOVČÁKOVÁ, L. Management kvality vzdělávacích organizací.
 • PAULOVČÁKOVÁ, L. Strategie řízení vzdělávací organizace.
 • PAULOVČÁKOVÁ, L. Marketing management ve vzdělávání.

Vzdělání:

 • ČVUT Praha, obory Ekonomika a řízení stavebnictví a Učitelství odborných předmětů
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Andragogika
 • LIGS University, obor Management vzdělávání dospělých

Pracovní zkušenosti:

 • ČSAV Praha, manažersko-administrativní pracovník
 • Státní banka československá a Komerční banka, a.s., inspektor
 • Ekonomická akademie, zástupce ředitele, pedagogický pracovník
 • Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, pedagog a lektor
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., prorektor
 • Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o., prorektor
 • Institut pro veřejnou správu, lektor
 • Nyní Univerzita Karlova, akademický pracovník

Máte dotaz?