Mgr. Libuše Vránková

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  obor Pedagogika - psychologie

Celoživotní vzdělávání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - výcvik v technikách skupinové práce
  a v základních metodách skupinové psychoterapie
 • Muzikoterapeutická sekce při ČSL J. E. Purkyně - základní kurz neverbálních technik
 • Institut rodinné terapie a systemických studií - účast v supervizní skupině
 • PCA Institut Praha - výcvik v rogeriánském přístupu
 • Rešeršní strategie
 • Emoční inteligence a její rozvíjení
 • Vedení a hodnocení absolventské práce
 • Myšlenkové mapy a jejich využití v praxi
 • Primární prevence ohrožení rodiny odborná konference
  v rámci cyklu Most moci a bezmoci
 • Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit
 • Kniha života - úvod do práce se životním příběhem dítěte v rámci OSPOD

Lektorská činnost:

 • Realizátorka vzdělávacích a výcvikových programů pro pedagogické,
  sociální a zdravotnické pracovníky
 • Lektorka Pedagogického centra Ústí nad Labem, zařízení pro DVPP o.p.s.

Pracovní zkušenosti:

 • Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola Most
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
 • Nyní školní psycholog na střední škole
 • Nyní soukromá praxe párového a rodinného psychologického poradenství a psychoterapii

Odborné stáže:

 • Pedagogical psychological counselling center in Maribo (Denmark)
 • Steewenson College ve Skotsku
 • Psychiatrické oddělení nemocnice v Mostě
 • Ambulantním oddělení psychiatrické kliniky FN v Motole
 • Odborná stáž v sociálních a školských zařízeních v Leedsu (Anglie)

Publikační činnost:

 • Vránková, L.: články v příloze týdeníku Tribuna, Most (1999)
 • Vránková, L.: učební texty Základy psychologie pro Univerzitu Palackého
  v Olomouci, katedru žurnalistiky (2001)

Máte dotaz?