Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Psychiatrické minimum v kontextu přímé práce s klienty sociálních služeb Volno

Akreditováno: A2023/1320-SP/PC/PP/VP

Absolvování tohoto kurzu lze doporučit z povahy obsahu všem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s klienty sociálních služeb, tj. sociálním pracovníkům, pracovníkům v s…

Začátek kurzu:

17. června 2024

Cena:

2100 Kč

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení Vyprodáno

Akreditováno: MSMT- 8173/2023-4-311

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům (učitelům, výchovným poradcům a speciálním pedagogům) a asistentům pedagoga, pracujících především s dětmi a žáky na autistic…

Začátek kurzu:

17. června 2024

Cena:

2100 Kč

Odborná konference pro sociální pracovníky: Bezpečnost, násilí a prevence v sociální práci Vyprodáno

Tato konference přináší jedinečnou příležitost pro obohacení vašich odborných znalostí a prohloubení porozumění tématům bezpečnosti, násilí a prevence v kontextu sociáln…

Začátek kurzu:

20. června 2024

Cena:

300 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence Vyprodáno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

29. července 2024

Cena:

6900 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

30. července 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Začátek kurzu:

30. července 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky v souladu s § 16 odst. 1 písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte…

Začátek kurzu:

13. září 2024

Cena:

9300 Kč

Psychiatrické minimum v kontextu přímé práce s klienty sociálních služeb Volno

Akreditováno: A2023/1320-SP/PC/PP/VP

Absolvování tohoto kurzu lze doporučit z povahy obsahu všem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s klienty sociálních služeb, tj. sociálním pracovníkům, pracovníkům v s…

Začátek kurzu:

13. září 2024

Cena:

2100 Kč

Telefonická krizová intervence Volno

Akreditováno: MPSV: A2022/0598-SP/PC/VP

Výcvik je určen pro sociální pracovníky napříč sociálními službami, ale i ve veřejné správě a samosprávě (sociální kurátoři, OSPOD...) a pracovníky v sociálních službách…

Začátek kurzu:

19. září 2024

Cena:

17400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Začátek kurzu:

20. září 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

20. září 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

21. září 2024

Cena:

11800 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

24. září 2024

Cena:

7500 Kč

Radikalizace a obdiv extrémního násilí u dětí a mládeže Volno

Akreditováno: A2024/0044-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce. Současně je kurz určen všem soc…

Začátek kurzu:

25. září 2024

Cena:

2100 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma (BRNO) Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

25. září 2024

Cena:

9300 Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0534-PK

Základním předpokladem pro podání přihlášky je:trestní bezúhonnost,zdravotní způsobilost,věk nad 18 let,ukončené základní vzdělání.Kurz je možné hradit úřadem práce jako…

Začátek kurzu:

2. října 2024

Cena:

7200 Kč

Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz Volno

Akreditováno: MSMT-6232/2022-2-273

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.Absolvent programu si zvýší kompetence v oblasti problematiky žáků s dominant…

Začátek kurzu:

2. října 2024

Cena:

2400 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a o…

Začátek kurzu:

3. října 2024

Cena:

2600 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

12. října 2024

Cena:

11800 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude orien…

Začátek kurzu:

15. října 2024

Cena:

2100 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

16. října 2024

Cena:

9300 Kč

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovníci…

Začátek kurzu:

23. října 2024

Cena:

2100 Kč

Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky v souladu s § 16 odst. 1 písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte…

Začátek kurzu:

1. listopadu 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Začátek kurzu:

8. listopadu 2024

Cena:

9300 Kč

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Začátek kurzu:

8. listopadu 2024

Cena:

9300 Kč

Základní kurz krizové intervence Volno

Akreditováno: A2023/1500-SP/PC/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pro praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Začátek kurzu:

14. listopadu 2024

Cena:

10800 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

16. listopadu 2024

Cena:

11800 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu…

Začátek kurzu:

19. listopadu 2024

Cena:

2100 Kč

Psychiatrické minimum v kontextu přímé práce s klienty sociálních služeb Volno

Akreditováno: A2023/1320-SP/PC/PP/VP

Absolvování tohoto kurzu lze doporučit z povahy obsahu všem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s klienty sociálních služeb, tj. sociálním pracovníkům, pracovníkům v s…

Začátek kurzu:

29. listopadu 2024

Cena:

2100 Kč

Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz Volno

Akreditováno: MSMT-6232/2022-2-273

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.Absolvent programu si zvýší kompetence v oblasti problematiky žáků s dominant…

Začátek kurzu:

4. prosince 2024

Cena:

2400 Kč

Součinnost policie a OSPOD Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a o…

Začátek kurzu:

12. prosince 2024

Cena:

2600 Kč

Školní metodik prevence – kombinovaná forma Volno

Akreditováno: Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium…

Začátek kurzu:

7. února 2025

Cena:

24900 Kč