Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD

Akreditováno:

MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

12. prosince 2024 - 13. prosince 2024

9:00 - 13:30

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPODu, a to se zaměřením na stále vzrůstající počet falešných oznámení a křivých obvinění. Účastníci se seznámí s dobrou praxí a základními postupy OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR. Získají vhled do průběhu trestního řízení, postupu při řešení falešných oznámení a křivých obvinění. Rozšíří si vědomosti o úloze OSPOD a orgánů činných v trestním řízení (důkazní prostředky, vedení výslechu, sekundární viktimizace oběti...). Kurz je také zaměřen na problematiku práce s obětmi trestných činů, zmocněnců a důvěrníků a celkovou změnu postavení oběti v trestním řízení, kterou přinesl zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb.

Obecným cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí v této problematice u pracovníků OSPOD. Kurzem budou provázet dva lektoři, odborník na OSPOD a zkušený policista. Kurz bude doplněn filmovými projekcemi, které budou sloužit jako modelové situace a praktické ukázky práce policie při řešení sexuálních násilných trestních činů na dětech. Kurz bude také doplněn řadou kazuistik.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.
Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Délka kurzu

10 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
52
Pro veřejnost
2600 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 11
  • Pro

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 12
  • Pro

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 13
  • Pro

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet