Mgr. Jaroslav Hrabálek

Lektor vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Specializace v pedagogice a Speciální pedagogiku.

U Policie ČR je zaměstnán od roku 2006 a od roku 2012 u Služby kriminální policie
a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy,
3. oddělení obecné kriminality,
a to jako vrchní komisař operativně pátrací skupiny pro nejzávažnější mravnostní
trestnou činnost, trestnou činnost páchanou na dětech a sériovou mravnostní trestnou činnost.

Máte dotaz?