Mgr. Jaroslav Hrabálek

Zaměstnán ve služebním poměru jako Rada Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky. Působí jako metodik pro mravnostní trestnou činnost, trestnou činnost páchanou na dětech a dětmi. Dále působí jako metodik pro oběti trestných činů a je specialistou na výslechy dětí. V minulosti pracoval dlouhé roky jako vrchní komisař na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy, kde odhaloval a vyšetřoval nejzávažnější mravnostní trestnou činnost páchanou na dětech.

Vzdělání:

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Specializace v pedagogice, Sociální pedagogika

Celoživotní vzdělávání:

  • Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti

Máte dotaz?