Mgr. Andrea Michalcová

Lektorka od roku 1996 pracuje na Městské část Prahy 12, Orgánu sociálně právní ochrany dětí,
jako vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě.
Mezi její specializace patří náhradní rodinná péče, děti se syndromem CAN,
rozvodové problémy a sociálně právní ochrana dětí.

Vede odborné semináře v rámci projektu Střediska odborného výcviku pro
Jabok a Evangelickou teologickou fakultu. Přednáší pro Pedagogickou fakultu UK,
Policejní akademie a Jahodovku - Vyšší odbornou školu sociálně právní.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze - Pastorační a sociální práce
 • Evangelická teologická fakulta UK

Celoživotní vzdělávání:

 • Sociálně psychologický kurz pro pracovníky oddělení sociálně -právní ochrany dětí (5 denní kurz)
 • Spory o děti - důvod k sociálně-právní ochraně dětí
 • Práce s rodinou jako prevence syndromu CAN
 • Dítě mezi rodinou a institucemi
 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti
 • Interaktivní výcvik facilitačních dovedností
 • Attachment v sociálně-právní ochraně dětí
 • Úvod do problematiky zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD - přímá práce s dětmi
 • Krizová intervence - vstup do problematiky

Máte dotaz?