Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Vyprodáno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

29. března 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

31. března 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-14695/2022-1-505

Kvalifikační studium, realizované v rámci DVPP, je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zaříz…

Začátek kurzu:

1. dubna 2023

Cena:

9800 Kč

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/0944-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Začátek kurzu:

13. dubna 2023

Cena:

2400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

14. dubna 2023

Cena:

8400 Kč

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/1292-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházej…

Začátek kurzu:

14. dubna 2023

Cena:

4500 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání Volno

Akreditováno: MSMT-28139/2022-4-892

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času…

Začátek kurzu:

19. dubna 2023

Cena:

2100 Kč

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, jenž může …

Začátek kurzu:

20. dubna 2023

Cena:

2100 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA (Brno) Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

20. dubna 2023

Cena:

8400 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude orien…

Začátek kurzu:

20. dubna 2023

Cena:

1900 Kč

Kompetentní pečující I. - Komplexní péče o klienta upoutaného na lůžku Volno

Akreditováno: A2022/0964-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, jak pro sociální pracovníky, tak i pro pracovníky v sociálních službách.

Začátek kurzu:

26. dubna 2023

Cena:

2100 Kč

Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci, migranty nebo uprchlíky. Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak v …

Začátek kurzu:

10. května 2023

Cena:

2400 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-14695/2022-1-505

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

13. května 2023

Cena:

9800 Kč

Kompetentní pečující II. - Práce s bolestí klienta v prostředí sociální služby Volno

Akreditováno: A2022/0965-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Začátek kurzu:

15. května 2023

Cena:

2100 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

18. května 2023

Cena:

2600 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu…

Začátek kurzu:

18. května 2023

Cena:

1900 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (23. - 24.5., 30. - 31.5. a 21.6.2023) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

23. května 2023

Cena:

6900 Kč

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin (26. - 28. 5. a 3. - 4. 6. 2023) - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/1293-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Absolvent výcviku pozná…

Začátek kurzu:

26. května 2023

Cena:

7400 Kč

Kompetentní pečující III. - Aktivizace klienta, jako součást každodenní péče zvyšující soběstačnost Volno

Akreditováno: A2022/0966-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Začátek kurzu:

30. května 2023

Cena:

2100 Kč

Chronická onemocnění žáků - diabetes, epilepsie a astma Volno

Akreditováno: MSMT-21508/2022-4-711

Tento kurz je určen pro absolventy Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a/nebo absolventy Kurzu první pomoci pro zdravotníky zotavovacích ak…

Začátek kurzu:

5. června 2023

Cena:

1300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

12. července 2023

Cena:

8400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

12. července 2023

Cena:

8400 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

14. srpna 2023

Cena:

6900 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence (12. - 13.9., 19. - 20.9. a 11.10.2023) Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

12. září 2023

Cena:

6900 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - PREZENČNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

5. října 2023

Cena:

2600 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude orien…

Začátek kurzu:

12. října 2023

Cena:

1900 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu…

Začátek kurzu:

23. listopadu 2023

Cena:

1900 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

7. prosince 2023

Cena:

2600 Kč