PhDr. Hana Delongová

Vzdělání:

1981 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Psychologie

1988 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Psychologie – doktorandské studium

Celoživotní vzdělávání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - postgraduální studium
  pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden

Specializační kurzy:

 • Emoční inteligence a její rozvíjení
 • Práce s žáky s více vadami
 • Práce s žáky s řečovými a komunikačními poruchami
 • Práce s žáky se sluchovým postižením
 • Muzikoterapie v práci s klienty s poruchami autistického
  spektra a mentálním postižením
 • Emoce a my
 • Pedagog vládne hlasem, rétorika
 • Manipulace, vytváření závislosti v praxi sociálních služeb
 • Bioenergetická cvičení
 • Úvod do relaxačních technik v práci s klientem
 • Rešeršní strategie
 • Asertivita s vlídnou tváří
 • Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele

Pracovní zkušenosti:

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Bílém Újezdě
 • Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8
 • Pedagogicko-psychologická poradna hl. m. Prahy
 • Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 1
 • Advokátní kancelář v Praze 1
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Odborné stáže:

 • 2015 Odborná stáž v sociálních a školských zařízeních na Slovensku
 • 2016 Odborná stáž v sociálních a školských zařízeních v Belgii
 • 2017 Odborná stáž v sociálních a školských zařízeních v Belgii

Máte dotaz?