Školní metodik prevence – kombinovaná forma

Akreditováno:

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

7. února 2025

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Vzdělávací program "Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů", známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Pro koho je kurz určen

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Cílová skupina kurzu:

 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence

Studium lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon.

Výstupy kurzu

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí před komisí.

Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je:

 • zpracování ročníkové a závěrečné práce
 • 80% účast v online formě a 80% účast v prezenční formě

Benefity

Kombinovaná forma

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Občerstvení: k dispozici bude káva, mléko, voda a čaj

Délka kurzu

Celková délka kurzu je 250 vyučovacích hodin

Studium je rozloženo do 3 semestrů a probíhá kombinovaně.

Výuka: 216 vyučovacích hodin (108 ONLINE + 112 PREZENČNĚ)

Praxe (stáž): 30 vyučovacích hodin stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
78
Pro veřejnost
24900 Kč

Základní kompetence dosažené vzděláním

Program

Výuka probíhá 1x za tři týdny měsíčně pátek 13:00 - 19:30 a sobota 9:00 - 16:00 (úplný harmonogram na I. semestr bude zde zveřejněn v průběhu června 2024).

Termíny pro I. semestr:

7. - 8. 2. 2025

7. - 8. 3. 2025

28. - 29. 3. 2025

25. - 26. 4. 2025

16. - 17. 5. 2025

6. - 7. 2025

Termíny pro II. semestr:

12. -13. 9. 2025

3. - 4. 10. 2025

24. - 25. 10. 2025

14. - 15. 11. 2025

5. - 6. 12. 2025

19. - 20. 12. 2026

Pozn.: Termíny pro III. semestr budou zveřejněny v průběhu ledna 2025.

Závěrečné zkoušky se budou konat v průběhu června 2026.

Obsah

Výuka (108 vyuč. hodin online + 112 vyuč. hodin prezenčně)

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně nežádoucí jevy a rizikové chování
 • Monitorování a evaluace primární prevence

Praxe (stáž)

 • Stáž (30 vyuč. hodin)

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 7
 • Úno

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 7
 • Úno

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet