RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA.

Lektorka působí jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě, kde se ve studijních programech věnuje oblasti vzdělávání ředitelů škol, odborným praxím. Lektorské zkušenosti má z řady odborných kurzů v oblasti správního řízení ve školách. Zabývá se rovněž projektovou a publikační činností.

Vybrané publikace:

 • URBANOVÁ, E. Správní řízení ve škole krok za krokem. Povinnosti ředitele a praktické postupy pro jejich úspěšné plnění.:
 • URBANOVÁ, E. Jak může být ukončeno předškolní vzdělávání? Poradce ředitelky mateřské školy.

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie – geologie
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Školský management
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, obor Regionální environmentální správa
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
 • Ústav práva a právní vědy, specializace Management ve školství

Pracovní zkušenosti:

 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, odborná asistentka
 • Krajský úřad Středočeského kraje, referentka organizace školství, metodička spisové služby a datových schránek
 • VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských technologií v Praze, učitelka ekologie
 • Sportovní gymnázium a Gymnázium, Kladno, učitelka biologie, matematiky a fyziky
 • Základní škola, Lyčkovo nám. 6, Praha 8, učitelka matematiky

Máte dotaz?