Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA

Akreditováno:

MSMT-15145/2023-5-478

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Online

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení včetně platné legislativy, zásad financování, řízení a rozvoje lidských zdrojů, organizace školy a pedagogického procesu apod., které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Vzdělávací program se skládá ze 4 základních modulů v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP, kterými jsou základy práva, pracovní právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu.

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům,
kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní
výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. v o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších
předpisů, studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti
a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských
zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce
ředitele školy nebo školského zařízení. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy

jsou obsahem § 5 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje 100 hodin přímé výuky a odbornou stáž v rozsahu 15 hodin na vybrané škole či školském zařízení se společným vyhodnocením stáže v rozsahu 2 hodin.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
51
Pro veřejnost
11800 Kč

V ceně je zahrnut první termín závěrečné zkoušky. Každý další termín je za poplatek 500 Kč. Více o konkrétních situacích, kdy se tento poplatek hradí, jsou účastníci seznámeni při zahájení kurzu a současně jsou písemně informování.

Podmínky pro splnění kvalifikačního kurzu:

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

  1. obhajobu písemné práce (závěrečné práce) na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů
  2. pohovor k odborné stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení
  3. ověření získaných znalostí

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 15
  • Lis

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 16
  • Lis

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet