Mgr. Bc. Radim Žiška

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
  obor Právo - právo soukromé i veřejné právo, civilní i trestní právo

Specializační kurzy:

 • Kurz Praktické příklady a cvičení z pracovního práva

Pracovní zkušenosti:

 • Krajský soud České Budějovice
 • SOA a SOU služeb Prachatice
 • Vyšší odborná škola sociální Prachatice
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Střední škola, Praha
 • VŠ regionálního rozvoje, Praha
 • MČ Praha 11
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
 • Nyní REMEDIUM
 • Nyní Asociace vzdělavatelů v Sociální práci, Brno

Publikační činnost:

 • „Pojištění cestovních kanceláří proti úpadku“ in: VONDROVÁ, V., PONIKELSKÝ, P. (ed.) Řízení a potenciál regionálního rozvoje – aktuální otázky. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2010.
  ISBN 978-80-87174-00-5.
 • „Nezaměstnanost a zdravotně postižení“ in: VONDROVÁ, V., PONIKELSKÝ, P. (ed.) Nová témata v řešení socioekonomického rozvoje regionů. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2011.
  ISBN 978-80-87174-02-9.
 • „Zabezpečení uchazečů o zaměstnání po 1. lednu 2009“ in: KADEŘÁBKOVÁ, B. (ed.) Regionální rozvoj. Sborník příspěvků z mezinárodního workshopu. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-772-4.
 • „Základy práva – studijní pomůcka“, Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2007

Máte dotaz?