Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno:

A2023/0680-SP/PC/VP

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

15. října 2024

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Kurz je veden skvělou lektorkou z praxe, Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou organizace RUAH, o.p.s., která má současně praxi v paliativní péči o osoby s COVID-19.
Je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby).

Identifikuje základní oblasti péče v holistickém přístupu k potřebám
klienta – bio-psycho-socio-spirituální. Spojením s praxí v hospicové
péči bude v kurzu mnoho případových studií a příkladů dobré praxe.
Propojí úzké pohledy jednotlivých účastníků péče o nevyléčitelně
nemocné a umírající o další stránky multidisciplinární péče.
Zohlední principy přístupů lékařů, dalších zdravotníků, sociálních
pracovníků a všech, kteří se na péči podílí.

V rámci kurzu je prostor i pro dotazy účastníků vzhledem ke specifikům
jejich zkušeností a prostředí, ve kterém pečují o své klienty.
Z interaktivní části kurzu si účastníci odnesou podněty pro zlepšení své
vlastní účasti na paliativní péči.

Kurz je rovněž garantován Českou asociací sester.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm,
kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

Absolvent kurzu se bude orientovat v základních principech multidisciplinární paliativní péče
a seznámí se se všemi potřebami klienta v oblastech bio-psycho-socio-spirituální.

Současně rozvine náhled na obecnou a specializovanou paliativní péči a v základě je dokáže
odlišit. Také se bude umět orientovat v možnostech spolupráce v rámci svých služeb (práce)
s odbornými poradnami a středisky paliativní péče.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
8
Pro veřejnost
2100 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 14
  • Říj

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 15
  • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet