Mgr. Marta Vacková

„Paliativní péče není jen o smrti, ale především o životě, protože
v každém okamžiku mu můžeme dát nový význam.“

Mgr. Marta Vacková patří mezi nejvyhledávanější lektorky.
Absolventi jejích kurzů opakovaně žádají o navazující kurzy a o příležitost k dalšímu setkání. V současné době nabízí akreditované kurzy Paliativní péče všude tam,
kde umírají lidé a na přání účastníků navazující kurz Paliativní péče II,
jak komunikovat. Mimo akreditaci MPSV se také daří získat garanci
České asociace sester.

Pracovala jako zdravotní sestra na interním oddělení Českobudějovické nemocnice, kde se začala setkávat s pacienty na konci života.
Taktéž její pracovní zkušenosti sahají do oborů jako je informatika a knihovnictví, učitelství
či podílení se na projektu romských mateřských škol.
V letech 2004 – 2012 se profilovala jako lektor a konzultant v oblasti komunikace,
vedení lidí, pracovala ve firmách po celé republice.
Mezi její nejvýznamnější zákazníky patřil např. Svaz autodopravců, Svaz nástrojáren sdružující strojírenské firmy, Magistrát města Jihlava a desítky dalších.

V roce 2012 založila neziskovou společnost RUAH o.p.s., kterou dodnes řídí.
Hlavní činností společnosti je domácí hospicová péče a návazné zdravotní
a sociální služby v regionu okresu Benešov. Sama vede supervize pro týmy
v sociální oblasti a individuální koučink, a to především pro manažery služeb.
Věří, že každá překážka v životě v sobě nese riziko pádu, ale i možnost růstu.
Pomáhá lidem, aby mohli růst i z těch nejtěžších chvil v životě.

Vzdělání:

  • Střední zdravotnická škola České Budějovice
  • Jihočeská univerzita -Teologická fakulta

Celoživotní vzdělávání:

  • Interní procesy
  • Základy plánování sociálních služeb
  • Bazální stimulace
  • Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály

Mgr. Marta Vacková:

Sociální práce v hospicové péči ve venkovském prostředí

Máte dotaz?