Mgr. Marta Vacková

„Paliativní péče není jen o smrti, ale především o životě, protože
v každém okamžiku mu můžeme dát nový význam.“

Mgr. Marta Vacková patří mezi nejvyhledávanější lektorky.
Absolventi jejích kurzů opakovaně žádají
o navazující kurzy a o příležitost k dalšímu setkání.
V současné době nabízí akreditované kurzy Paliativní péče všude tam,
kde umírají lidé a na přání účastníků navazující kurz Paliativní péče II,
jak komunikovat. Mimo akreditaci MPSV se také daří získat garanci
České asociace sester.

Mgr. Marta Vacková pracovala jako zdravotní sestra na interním oddělení
Českobudějovické nemocnice, kde se začala setkávat s pacienty na konci života.
Po studiu učitelského oboru na Teologické fakultě Jihočeské univerzity pracovala
v několika různých oborech, jako je informatika a knihovnictví, učitelství
a v projektu romských mateřských škol.
Přivedla na svět tři syny a několikrát měnila své bydliště, zažila si,
jaké to je být na straně těch, kterým v sociální oblasti pomáháme.
V letech 2004 – 2012 se profilovala jako lektor a konzultant v oblasti komunikace,
vedení lidí a pracovala ve firmách po celé republice.
Mezi nejvýznamnější zákazníky patřil např. Svaz autodopravců,
Svaz nástrojáren sdružující strojírenské firmy,
Magistrát města Jihlava a desítky dalších.

V roce 2012 založila neziskovou společnost RUAH o.p.s., kterou dodnes řídí.
Hlavní činností společnosti je domácí hospicová péče a návazné zdravotní
a sociální služby v regionu okresu Benešov. Sama vede supervize pro týmy
v sociální oblasti a individuální koučink, a to především pro manažery služeb.
Věří, že každá překážka v životě v sobě nese riziko pádu, ale i možnost růstu.
Pomáhá lidem, aby mohli růst i z těch nejtěžších chvil v životě.

Mgr. Marta Vacková:

Sociální práce v hospicové péči ve venkovském prostředí

Máte dotaz?