Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky

Akreditováno: MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci, migranty nebo uprchlíky. Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak ...

Začátek kurzu:

22. září 2020

Cena:

2400 Kč

Úvod do komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, Alzheime...

Začátek kurzu:

29. září 2020

Cena:

1600 Kč

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Začátek kurzu:

30. září 2020

Cena:

1950 Kč

Sebepoznání pro učitele

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých ...

Začátek kurzu:

5. října 2020

Cena:

1950 Kč

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1292-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycház...

Začátek kurzu:

6. října 2020

Cena:

4500 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné u žáků základn...

Začátek kurzu:

12. října 2020

Cena:

1950 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

13. října 2020

Cena:

1700 Kč

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klim...

Začátek kurzu:

14. října 2020

Cena:

1950 Kč

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konf...

Začátek kurzu:

14. října 2020

Cena:

2700 Kč

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1293-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Absolvent výcviku poz...

Začátek kurzu:

17. října 2020

Cena:

7400 Kč

Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí!

Akreditováno: MPSV: A2020/0578-SP/PC/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, jejích vedoucí, i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.Absolvent kurzu bu...

Začátek kurzu:

20. října 2020

Cena:

1800 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

20. října 2020

Cena:

1700 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potře...

Začátek kurzu:

21. října 2020

Cena:

1950 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kur...

Začátek kurzu:

27. října 2020

Cena:

1700 Kč

Součástí obce jsou i lidé bez domova

Akreditováno: MPSV: A2020/0450-SP/PC/VP, připravujeme akreditaci u MV

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší nebo se s ní v rámci své praxe po...

Začátek kurzu:

29. října 2020

Cena:

1700 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MŠMT: 34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Začátek kurzu:

3. listopadu 2020

Cena:

1800 Kč

Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno: MŠMT: 34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Začátek kurzu:

6. listopadu 2020

Cena:

7900 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné u žáků základn...

Začátek kurzu:

9. listopadu 2020

Cena:

1950 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kur...

Začátek kurzu:

10. listopadu 2020

Cena:

1700 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Začátek kurzu:

12. listopadu 2020

Cena:

2300 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Začátek kurzu:

24. listopadu 2020

Cena:

1700 Kč

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klim...

Začátek kurzu:

25. listopadu 2020

Cena:

1950 Kč

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potře...

Začátek kurzu:

26. listopadu 2020

Cena:

1950 Kč

Sebepoznání pro učitele

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých ...

Začátek kurzu:

1. prosince 2020

Cena:

1950 Kč

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MŠMT: 21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Začátek kurzu:

9. prosince 2020

Cena:

1950 Kč