Kurzy

Přehled kurzů a seminářů

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení. Vyprodáno

Akreditováno: MSMT- 8173/2023-4-311

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům (učitelům, výchovným poradcům aspeciálním pedagogům) a asistentům pedagoga, pracujících především s dětmi a žákyna autistické…

Začátek kurzu:

26. září 2023

Cena:

2100 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Tento kurz probíhá ve všední dny. Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzd…

Začátek kurzu:

4. října 2023

Cena:

8600 Kč

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

5. října 2023

Cena:

2600 Kč

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky Volno

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude orien…

Začátek kurzu:

12. října 2023

Cena:

1900 Kč

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení Volno

Akreditováno: MSMT- 8173/2023-4-311

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům (učitelům, výchovným poradcům a speciálním pedagogům) a asistentům pedagoga, pracujících především s dětmi a žáky na autistic…

Začátek kurzu:

16. října 2023

Cena:

2100 Kč

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání Volno

Akreditováno: MSMT- 28139/2022-4892

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času…

Začátek kurzu:

17. října 2023

Cena:

2100 Kč

Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence Volno

Akreditováno: MPSV: A2022/0764-SP/PC/PP/VP; MŠMT: MSMT-14695/2022-4-505

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zabývají problematikou dětí, mládeže i jejich rodinami.Je tedy určen pro sociální pracovníky a pracovníky v s…

Začátek kurzu:

18. října 2023

Cena:

2100 Kč

Chronická onemocnění žáků - diabetes, epilepsie a astma Volno

Akreditováno: MSMT-21508/2022-4-711

Tento kurz je určen pro absolventy Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a/nebo absolventy Kurzu první pomoci pro zdravotníky zotavovacích ak…

Začátek kurzu:

20. října 2023

Cena:

1300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Tento kurz probíhá pátky odpoledne a v soboty. Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené…

Začátek kurzu:

27. října 2023

Cena:

8600 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.Kvalifikace získaná tímto ku…

Začátek kurzu:

27. října 2023

Cena:

8600 Kč

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MPSV A2021/0725-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.Současně je kurz určen všem soci…

Začátek kurzu:

31. října 2023

Cena:

1950 Kč

Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci, migranty nebo uprchlíky.Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak v Č…

Začátek kurzu:

1. listopadu 2023

Cena:

2400 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA (Brno)

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.Kvalifikace získaná tímto ku…

Začátek kurzu:

2. listopadu 2023

Cena:

8600 Kč

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA Volno

Akreditováno: MSMT-735/2021-4-59

Tento kurz probíhá ve všední dny. Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzd…

Začátek kurzu:

8. listopadu 2023

Cena:

8600 Kč

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení Volno

Akreditováno: MSMT- 8173/2023-4-311

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům (učitelům, výchovným poradcům a speciálním pedagogům) a asistentům pedagoga, pracujících především s dětmi a žáky na autistic…

Začátek kurzu:

13. listopadu 2023

Cena:

2100 Kč

Muzikofiletika II – zážitkové, kreativní a reflektivní pojetí hudebnosti v praxi Volno

Akreditováno: MSMT-21517/2021-2-692

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času…

Začátek kurzu:

14. listopadu 2023

Cena:

2100 Kč

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence Volno

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Začátek kurzu:

14. listopadu 2023

Cena:

6900 Kč

Paliativní péče II., jak komunikovat Volno

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu…

Začátek kurzu:

23. listopadu 2023

Cena:

1900 Kč

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA Volno

Akreditováno: MSMT- 15145/2023-5-478

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízen…

Začátek kurzu:

25. listopadu 2023

Cena:

9800 Kč

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD - HYBRIDNÍ FORMA Volno

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se pro…

Začátek kurzu:

12. prosince 2023

Cena:

2600 Kč