Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II

Akreditováno:

MŠMT: 39833/2020-2-942

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich
pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na první část stejnojmenného kurzu a rozšiřuje obsahově informace
a aktuální bezpečnostní problematice detekce radikalizace u dětí a mládeže, identifikaci
rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu
násilí. V rámci kurzu jsou účastníci seznámeni s východisky, metodami a riziky náboženské
radikalizace a s aktuálními trendy v této oblasti se zaměřením na děti a mládež.
Dále jsou představeny další vybrané rizikové skupiny, které se koncentrují na ovlivňování
a náborování mládeže a v rámci svých aktivit propagují či ospravedlňují násilné činy.
Podrobně bude popsána dynamika, procesy, symbolika a taktika fungování skupin diváckého
násilí a pouličních gangů, včetně působení sociálních sítí a médií. V rámci kurzu budou dále
účastníkům představeny další významné varovné signály, které mohou ve vybraných případech
vést k projevům extrémního násilí či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou
doprovázeny praktickými vizuálními ukázkami a příklady.

Tento navazující kurz poskytne absolventům základní vhled do aktuální bezpečnostní
problematiky radikalizace se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou
seznámeni s aktuální situací v oblasti náboženského extremismu, příčinách a rizicích
radikalizace. Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího
programu schopni identifikovat další vizuální a behaviorální varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky náboženských
extremistických skupin a dalších rizikových skupin, pro které je charakteristické účelové
používání násilí a jeho legitimizace. Zvýšená pozornost bude věnována kriminálním
subkulturám mládeže, skupinám diváckého násilí a pouličních gangů. Cílem navazujícího
kurzu je přispět k bezpečnému prostředí ve vzdělávacích zařízeních a zefektivnit metody
prevence násilí a rizikového chování dětí a mládeže.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Blok I - Náboženská radikalizace v České republice a v Evropě

 • Základní terminologie, definiční znaky náboženské radikalizace a další kontexty
 • Metody propagandy, stereotypizace, dezinformace, předsudečné chování

Blok II - Symbolika rizikových skupin, vizuální a behaviorální indikátory

 • Představení dalších kategorie symbolů a jejich užití ve veřejném prostoru a sociálních sítích
 • Metody rekrutace a propagandy se zaměřením na děti a mládež

Blok III - Divácké násilí, subkultury mládeže a pouliční gangy

 • Varovné signály inklinace k rizikovým skupinám a jejich specifikace
 • Kazuistika a analýza, modelové situace a cvičení

Blok IV - Sdílení zkušeností a diskuse

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet