Strategické plánování a projektové řízení v oblasti sociálních a návazných služeb – úvod do problematiky - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MPSV: A2019/0201-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného, i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením, nebo pracovníci OSPOD.

Obsah kurzu

Účastníci se seznámí se základními principy projektového řízení a strategického plánování.
Důraz je kladen na praktické kroky při tvorbě strategie a projektového řízení. Základem
programu je představení jednotlivých fází strategického plánování a projektového řízení,
včetně vyhodnocení rizik s plánováním a projektovým řízení spojených.

Absolvent se zorientuje v problematice projektového řízení v kontextu sociálních služeb
a základními nástroji projektového řízení a strategického plánování. Dále se prakticky seznámí
s technikami tvorby SWOT analýzy, logickým rámcem či analýzou rizik. V neposlední řadě pochopí
důležitost monitoringu a možné postupy vyhodnocování plnění strategií.

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?