Mgr. Martina Macurová

Lektorka od roku 1992 pracuje v organizacích zaměřující se na osoby se sluchovým postižením. Od roku 2005 pracuje v Centru pro komunitní práci střední Čechy, kde v současné době působí na pozici ředitelky tohoto místního zastoupení.

Věnuje se především tématům strategického plánování, zapojování občanů do rozhodovacích procesů, zavádění inovativních metod sociální práce a rozvoji komunitní práce. Blízké je jí téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Má několikaleté zkušenosti s facilitací a moderováním veřejných projednání. Jako sociální pracovnice pracovala s neslyšícími, má dokonce znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilý mluvčí.

Vzdělání:

 • Vyšší odborná škola sociálně právní
 • Univerzita Hradec Králové–Ústav sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

 • Vzdělávací program zaměřený na metodickou podporu a vzdělávání v oblasti plánování sociálních služeb
 • Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života
 • Úvod do time managementu v sociálních službách
 • Problematika zákona o sociálních službách - pro pokročilé
 • Aktuální trendy v případové práci a case managementu
 • Strategie komunikace s prelingválně neslyšícími lidmi - inovace v profesi
 • Mediační trénink
 • Individuální plánování
 • Rodinné konference
 • Asertivita jako efektivní způsob komunikace

Máte dotaz?