Mgr. Martina Macurová

Lektorka od roku 1992 pracuje v organizacích zaměřující se na osoby se sluchovým postižením. Od roku 2005 pracuje v Centru pro komunitní práci střední Čechy, kde v současné době působí na pozici ředitelky tohoto místního zastoupení.

Věnuje se především tématům strategického plánování, zapojování občanů do rozhodovacích procesů, zavádění inovativních metod sociální práce a rozvoji komunitní práce. Blízké je jí téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Má několikaleté zkušenosti s facilitací a moderováním veřejných projednání. Jako sociální pracovnice pracovala s neslyšícími.

Vzdělání:

  • Vyšší odborná škola sociálně právní
  • Univerzita Hradec Králové–Ústav sociální práce

Máte dotaz?