Mgr. Renata Baxová

Vzdělání:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta v Praze, obor Sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

 • Manažerský kurz pro pracovníky NNO
 • Problematika azylových domů a domů na půl cesty
 • Případová setkání
 • Sanace rodiny
 • Případová a týmová supervize v sociálních službách
 • Aktuální trendy v případové práci a case managementu
 • Mediační trénink
 • Individuální plánování
 • Kontrola sociálních služeb
 • Rodinné konference

Lektorská činnost:

 • Moderace a facilitace různých forem jednání zaměřených
  na plánování sociálních a návazných služeb
 • Facilitace a metodická podpora realizace případových konferencí
  jako vhodný nástroj práce s klientem - od roku 2012
 • Vzdělávání v oblasti případových konferencí - principy, cílové skupiny,
  spolupráce v území, metoda a její zavádění do praxe - od roku 2015
 • Vzdělávání v oblasti komunitní práce - principy,
  metody, spolupráce - od roku 2010

Pracovní zkušenosti:

 • Česká alzheimerovská společnost Praha
 • Proxima Sociale, o.s., Praha, střední Čechy
  koordinátorka projektů zaměřených na dospělou klientelu,
  zástupkyně ředitelky organizace
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  vedení seminářů zaměřených na komunitní práci
 • OSVČ ČR, supervize Praha
  vedení případových a týmových supervizí
 • Nyní OSVČ ČR,
  vzdělavatel, facilitátor, konzultant, metodik, konzultace
  v oblastech plánování rozvoje sociálních služeb
 • Nyní MPSV ČR
  externí hodnotitel, externí hodnocení projektů OP LZZ, OPZ
 • Nyní Proxima Sociale o.p.s. Praha a střední Čechy
  vedoucí rozvoje programů, zástupkyně ředitele organizace
 • Nyní CPKP střední Čechy
  odborný konzultant, facilitátor, metodik, vzdělavatel
 • Nyní Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Praha
  pedagog, vedení seminářů zaměřených na komunitní práci

Máte dotaz?