Mgr. Renata Baxová

Lektorka Mgr. Renata Baxová má bohatou praxi v oboru. Mezi její počáteční zkušenost patří práce asistentky odlehčovací služby, kde bylo její pracovní náplní zajišťování odlehčovací péče o osoby s Alzheimerovou chorobou či péče v domácnosti. V minulosti taktéž pracovala jako sociální pracovnice, koordinátorka projektů zaměřených na dospělou klientelu či jako zástupkyně ředitelky organizace Proxima Sociale, o.s. Zde nyní pracuje jako vedoucí rozvoje programů. Má také zkušenost s vedením případových a týmových supervizí či externím hodnocením projektů OP LZZ, OPZ.

Působí také jako vzdělavatel, facilitátor, konzultant a metodik. Mimo jiné se s ní můžete setkat i na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické- Jabok, kde vede semináře zaměřené na komunitní práci.

Vzdělání:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta v Praze, obor Sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

  • Manažerský kurz pro pracovníky NNO
  • Problematika azylových domů a domů na půl cesty
  • Případová setkání
  • Sanace rodiny
  • Případová a týmová supervize v sociálních službách
  • Aktuální trendy v případové práci a case managementu
  • Mediační trénink
  • Individuální plánování
  • Kontrola sociálních služeb
  • Rodinné konference

Máte dotaz?