Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno:

MSMT-21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení,
učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klimatu podílejí.

Obsah kurzu

Klima školy je jeden z důležitých aspektů kvalitní školy a je významným předpokladem
udržitelného úspěchu školy.

Absolvent tohoto kurzu získá vhled do východisek problematiky kultury a školního klima,
bude se orientovat v přístupech šetření aktuálního stavu ve vztahu k cílovým skupinám
a dokáže analyzovat faktory ovlivňující klima školy. Současně se naučí pracovat se zásadami tvorby etických kodexů a také provázat problematiku školního klima s Kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI).

Pro účastníky kurzu je k dispozici publikace:

PAULOVČÁKOVÁ, L. Kultura a PR vzdělávací organizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7603-165-4.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?