Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení,
učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klimatu podílejí.

Obsah kurzu

Klima školy je jeden z důležitých aspektů kvalitní školy a je významným předpokladem
udržitelného úspěchu školy.

Absolvent tohoto kurzu získá vhled do východisek problematiky kultury a školního klima,
bude se orientovat v přístupech šetření aktuálního stavu ve vztahu k cílovým skupinám
a dokáže analyzovat faktory ovlivňující klima školy. Současně se naučí pracovat se zásadami tvorby etických kodexů a také provázat problematiku školního klima s Kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI).

Pro účastníky kurzu k dispozici publikace:

PAULOVČÁKOVÁ, L. Kultura a PR vzdělávací organizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7603-165-4.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

1 Východiska problematiky kultury/klimatu školy

 • Hodnoty, normy, chování a rituály, symbolika
 • Společenská odpovědnost a manažerská etika, učitelská etika
 • Etické kodexy v prostředí škol/vzdělávacích organizací
  (příklady, analýza, klíčové prvky)

2 Kultura/klima školy ve vazbě na Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

 • Kultura školy, dotazník kulturní mezery a jeho využití
 • Klima školy z pohledu žáků/studentů, rodičů, učitelů (soubor dotazníků)
 • Provázanost s vybranými oblastmi dokumentu Kritéria hodnocení podmínek,
  průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI)

3 Systémový přístup k řešení problematiky kultury/klimatu školy
z pohledu managementu kvalitní školy

 • Přístupy k šetření stavu kultury/klimatu školy a způsoby vyhodnocování
 • Nastavení opatření k zajištění vysoké kultury/klimatu školy a jejich zpracování
  v rámci systému managementu kvalitní školy
 • Vazba kultury/klimatu školy na PR školy

4 Sdílení zkušeností a diskuse

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet